คอร์สเรียนออนไลน์ > > แนะนำบทเรียนคณิตศาสตร์

แนะนำบทเรียนคณิตศาสตร์

วีดีโอ 24 บทเรียน (58 นาที) แบบฝึกหัด 0 ข้อ

เนื้อหาติวออนไลน์ส่วนนี้เปิดให้รับชมฟรีค่ะ ^_^ รวมคลิปสอนเนื้อหาปูพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ที่สำคัญก่อนขึ้น ม.ปลาย หรือน้องๆ ที่เรียนอยู่ ม.5-6 แล้วรู้สึกพื้นฐานไม่แน่น มาเรียนคอร์สนี้ก่อนได้ค่ะ เป็นเนื้อหายอดนิยมของ dektalent.com เลย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


แนะนำบทเรียนเรื่องเซต

วีดีโอ 9.22 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องเซต แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องจำนวนจริง

วีดีโอ 12.35 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องจำนวนจริง แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องตรรกศาสตร์

วีดีโอ 6.03 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องตรรกศาสตร์ แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องการให้เหตุผล

วีดีโอ 0.31 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องการให้เหตุผล แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องเลขยกกำลัง

วีดีโอ 1.43 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องเลขยกกำลัง แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องความสัมพันธ์

วีดีโอ 1.01 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องความสัมพันธ์ แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องฟังก์ชัน

วีดีโอ 1.49 นาที

คลิปปูพื้นฐานเรื่องฟังก์ชัน สรุปเนื้อหาว่าเรื่องฟังก์ชันมีเรียนหัวข้ออะไรบ้าง


แนะนำบทเรียนเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ

วีดีโอ 1.44 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องเมตริกซ์

วีดีโอ 2.17 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องเมตริกซ์ แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์

วีดีโอ 1.35 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องภาคตัดกรวย

วีดีโอ 1.23 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องภาคตัดกรวย แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องลำดับและอนุกรม

วีดีโอ 2.06 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องลำดับและอนุกรม แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่อง Expo-Log

วีดีโอ 1.50 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่อง Expo-Log แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องตรีโกณมิติประยุกต์

วีดีโอ 1.54 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องตรีโกณมิติประยุกต์ แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องเวกเตอร์

วีดีโอ 1.48 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องเวกเตอร์ แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องจำนวนเชิงซ้อน

วีดีโอ 1.46 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องจำนวนเชิงซ้อน แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องเรียงสับเปลี่ยน-จัดหมู่

วีดีโอ 2.35 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องเรียงสับเปลี่ยนจัดหมู่ แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น

วีดีโอ 1.43 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องสถิติ1

วีดีโอ 2.33 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องสถิติ1 แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องสถิติ2

วีดีโอ 2.37 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องสถิติ2 แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องสถิติ3

วีดีโอ 1.44 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องสถิติ3 แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องลิมิต

วีดีโอ 0.56 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องลิมิต แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น

วีดีโอ 2.26 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ


แนะนำบทเรียนเรื่องกำหนดการเชิงเส้น

วีดีโอ 1.55 นาที

คลิปแนะนำการเรียนเรื่องกำหนดการเชิงเส้น แบ่งตามหัวข้อย่อยต่างๆ

แนะนำบทเรียนคณิตศาสตร์ สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง แนะนำบทเรียนคณิตศาสตร์?

เริ่มเรียนบทเรียนแนะนำบทเรียนคณิตศาสตร์ ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 16 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนแนะนำบทเรียนคณิตศาสตร์ ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.181 วินาที