คอร์สเรียนออนไลน์ > > เริ่มต้น คณิตศาสตร์เพิ่มเกรด (ฟรี)

เริ่มต้น คณิตศาสตร์เพิ่มเกรด (ฟรี)

วีดีโอ 4 บทเรียน (59 นาที) แบบฝึกหัด 16 ข้อ

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับเริ่มต้น สามารถเรียนกันได้ทุกคนค่ะ ในส่วนนี้รวบรวมคลิปสอนที่สามารถเรียนแทนควบคู่กับที่โรงเรียน หรือจะเรียนทดแทนเลยก็ได้เนื้อหาแน่น สอนตั้งแต่พื้นฐาน มีตัวอย่างโจทย์สอบย่อย และข้อสอบมิดเทอม ปลายเทอมของที่โรงเรียนเนื้อหาในส่วนฟรีนี้ พี่ได้ยกเอาส่วนหนึ่งของ คอร์สเพิ่มเกรดทาเล้นท์ มาให้ได้เรียนกันฟรีๆค่ะ ถ้าอยากเรียนเพิ่มอีก ลงคอร์สเล้ย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


Extra: การหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติด้วยมือ

วีดีโอ 2.49 นาที

อธิบายเรื่อง การหาค่าตรีโกณฯ โดยใช้มือ(มือจริง) พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 45 และ 60 องศา ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 6 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 45 และ 60 องศา ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 45 และ 60 องศา ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 45 และ 60 องศา ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 45 และ 60 องศา ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 45 และ 60 องศา ชุดที่ 3


ตัวอย่างคอร์สเพิ่มเกรด เรื่องเซต

วีดีโอ 13.49 นาที

อธิบายเรื่อง ความหมายและสัญลักษณ์ของเซต สัญลักษณ์สำคัญของเซต การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างคอร์สเพิ่มเกรด เรื่องจำนวนจริงเบื้องต้น

วีดีโอ 12.57 นาที

อธิบายเรื่อง ระบบจำนวนจริง โครงสร้างของระบบจำนวนจริง จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ เปรียบเทียบระหว่างจำนวนตรรกยะและอตรรกยะ ข้อสังเกตุ พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างคอร์สเพิ่มเกรด เรื่องตรรกศาสตร์

วีดีโอ 7.03 นาที

อธิบายเรื่อง ประพจน์ พร้อมตัวอย่าง

เริ่มต้น คณิตศาสตร์เพิ่มเกรด (ฟรี) สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง เริ่มต้น คณิตศาสตร์เพิ่มเกรด (ฟรี)?

เริ่มเรียนบทเรียนเริ่มต้น คณิตศาสตร์เพิ่มเกรด (ฟรี) ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 09 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนเริ่มต้น คณิตศาสตร์เพิ่มเกรด (ฟรี) ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.071 วินาที