คอร์สเรียนออนไลน์ > > สรุปเวกเตอร์

สรุปเวกเตอร์

วีดีโอ 6 บทเรียน (178 นาที) แบบฝึกหัด 12 ข้อ

สรุปเวกเตอร์ เวกเตอร์เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง ในบทนี้จะได้ทบทวนเรื่องเวกเตอร์เบื้องต้น การหาระยะระหว่างจุด 2 จุด ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ สมบัติการบวกเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ทฤษฎีบทของเวกเตอร์ เวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉาก ขนาดของเวกเตอร์ใน 2 มิติ และ 3 มิติ ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ พร้อมทำข้อสอบเวกเตอร์

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


สรุปเวกเตอร์

วีดีโอ 15.21 นาที

vdo สรุปเนื้อหาเวกเตอร์สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง ระบบพิกัดฉาก ระยะทางระหว่างจุดสองจุด ความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ การบวกและการลบเวกเตอร์ พร้อมตัวอย่าง


สรุปเวกเตอร์

วีดีโอ 14.01 นาที

vdo สรุปเนื้อหาเวกเตอร์สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุกเนื้อหาเวกเตอร์นี้สอนเรื่อง ทฤษฎีบทของเวกเตอร์ พร้อมตัวอย่าง


สรุปเวกเตอร์

วีดีโอ 19.12 นาที

vdo สรุปเนื้อหาเวกเตอร์สำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง เวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉาก ผลคูณของเวกเตอร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ในเวกเตอร์ 2 มิติ ผลคูณเชิงสเกลาร์ในเวกเตอร์ 3 มิติ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ ตารางเปรียบเทียบผลคูณเชิงสเกลาร์และเวกเตอร์ พร้อมตัวอย่าง


แสดงวิธีทำข้อสอบเวกเตอร์ ชุด A

วีดีโอ 20.24 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ เวกเตอร์ ชุด A ข้อ 1-8 ข้อสอบเวกเตอร์ทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


แสดงวิธีทำข้อสอบเวกเตอร์ ชุด B

วีดีโอ 21.39 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ เวกเตอร์ ชุด B ข้อ 9-15 ข้อสอบเวกเตอร์ทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


แสดงวิธีทำข้อสอบเวกเตอร์ ชุด C

วีดีโอ 29.28 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ เวกเตอร์ ชุด C ข้อ 16-25 ข้อสอบเวกเตอร์ทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เวกเตอร์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบเวกเตอร์ ชุดที่ 1 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบเวกเตอร์ในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เวกเตอร์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 4 ข้อ

ข้อสอบเวกเตอร์ ชุดที่ 2 จำนวน 4 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบเวกเตอร์ในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง เวกเตอร์ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 3 ข้อ

ข้อสอบเวกเตอร์ ชุดที่ 3 จำนวน 3 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบเวกเตอร์ในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ

สรุปเวกเตอร์ สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สรุปเวกเตอร์?

เริ่มเรียนบทเรียนสรุปเวกเตอร์ ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 08 มีนาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสรุปเวกเตอร์ ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.09 วินาที