คอร์สเรียนออนไลน์ > > สรุปกำหนดการเชิงเส้น

สรุปกำหนดการเชิงเส้น

วีดีโอ 3 บทเรียน (108 นาที) แบบฝึกหัด 4 ข้อ

สรุปกำหนดการเชิงเส้น เรื่องนี้มีลัก่ษณะของโจทย์ไม่หลากหลายมากนัก และยังออกข้อสอบเป็นประจำทุกปีเป็นเรื่องที่น้องๆ ควรทำให้ได้ ในบทนี้จะได้ทบทวนเรื่องการวาดกราฟ การแก้ระบบสมการ ความรู้จากเรื่องนี้ส่วนใหญ่นำไปประยุกต์แก้โจทย์ปัญหาต่างๆ รวมทั้งใช้คำนวณผลกำไรมากที่สุด ต้นทุนต่ำที่สุด และค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดต่างๆ พร้อมฝึกทำข้อสอบกำหนดการเชิงเส้น

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


สรุปเนื้อหากำหนดการเชิงเส้น

วีดีโอ 9.05 นาที

สรุปเนื้อหากำหนดการเชิงเส้น, ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ของกำนดการเชิงเส้น, ฟังก์ชันเชิงเส้น, สมการเส้นตรง, สมการจุดประสงค์, เงื่อนไขบังคับ, เงื่อนไขข้อบังคับ, อสมการข้อจำกัด และตัวอย่าง


แสดงวิธีทำข้อสอบกำหนดการเชิงเส้น ชุด A

วีดีโอ 35.12 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ สถิติ ชุด A ข้อQ-11574, Q-1577, Q-1595, Q-1596, และ Q-2122 ข้อสอบสถิติทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


แสดงวิธีทำข้อสอบกำหนดการเชิงเส้น ชุด B

วีดีโอ 38.34 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ สถิติ ชุด B ข้อ Q-1578, Q-1579, Q-2183, Q-1584, Q-1585, และ Q-1586 ข้อสอบสถิติทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง กำหนดการเชิงเส้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 2 ข้อ

ข้อสอบกำหนดการเชิงเส้น ชุดที่ 1 จำนวน 2 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบกำหนดการเชิงเส้นในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง กำหนดการเชิงเส้น ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 2 ข้อ

ข้อสอบกำหนดการเชิงเส้น ชุดที่ 3 จำนวน 2 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบกำหนดการเชิงเส้นในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ

สรุปกำหนดการเชิงเส้น สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สรุปกำหนดการเชิงเส้น?

เริ่มเรียนบทเรียนสรุปกำหนดการเชิงเส้น ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 29 กรกฎาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสรุปกำหนดการเชิงเส้น ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.065 วินาที