เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ข้อความคาดการณ์และประโยคมีเงื่อนไข

วีดีโอ 9.17 นาที

ข้อความคาดการณ์และประโยคมีเงื่อนไข


ข้อความคาดการณ์และประโยคมีเงื่อนไข ตัวอย่างที่ 1

วีดีโอ 7.13 นาที

ข้อความคาดการณ์และประโยคมีเงื่อนไข ตัวอย่างที่ 1


ข้อความคาดการณ์และประโยคมีเงื่อนไข ตัวอย่างที่ 2 - 3

วีดีโอ 9.58 นาที

ข้อความคาดการณ์และประโยคมีเงื่อนไข ตัวอย่างที่ 2 - 3


การให้เหตุผลทางเรขาคณิต

วีดีโอ 14.13 นาที

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต


ทบทวนความรู้เกี่ยวกับเส้นตรง

วีดีโอ 3.38 นาที

ทบทวนความรู้เกี่ยวกับเส้นตรง


การให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง

วีดีโอ 9.49 นาที

การให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง


การให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง ตัวอย่างที่ 3 - 4

วีดีโอ 10.44 นาที

การให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง ตัวอย่างที่ 3 - 4


การให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง ตัวอย่างที่ 5 - 6

วีดีโอ 13.33 นาที

การให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง ตัวอย่างที่ 5 - 6


ตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง ตัวอย่างที่ 7 - 9

วีดีโอ 10.09 นาที

ตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง ตัวอย่างที่ 7 - 9


ตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง ตัวอย่างที่ 10 - 12

วีดีโอ 11.46 นาที

ตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง ตัวอย่างที่ 10 - 12


ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสามเหลี่ยม

วีดีโอ 4.28 นาที

ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสามเหลี่ยม


การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม

วีดีโอ 9.41 นาที

การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม


ตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับสามเหลี่ยม

วีดีโอ 10.59 นาที

ตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับสามเหลี่ยม


ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสี่เหลี่ยม

วีดีโอ 3.39 นาที

ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสี่เหลี่ยม


การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม

วีดีโอ 13.07 นาที

การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม


การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม ตัวอย่างที่ 3 - 4

วีดีโอ 6.19 นาที

การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม ตัวอย่างที่ 3 - 4


การให้เหตุผลแบบอุปนัยและการให้เหตุผลแบบนิรนัย

วีดีโอ 2.44 นาที

การให้เหตุผลแบบอุปนัยและการให้เหตุผลแบบนิรนัย

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต ม.2 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต ม.2?

เริ่มเรียนบทเรียนการให้เหตุผลทางเรขาคณิต ม.2 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนการให้เหตุผลทางเรขาคณิต ม.2 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.139 วินาที