คอร์สเรียนออนไลน์ > > สถิติ ม.2

สถิติ ม.2

แบบฝึกหัด 45 ข้อ

เราได้เรียนสถิติเบื้องต้นมาแล้วในชั้น ม.1 มาถึงเรื่องสถิติในชั้น ม.2 เราจะได้เรียนเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพจุด แผนภาพต้นใบ ฮิสโทแกรม และการหาค่ากลางของข้อมูล ค่ากลางของข้อมูลมีหลายชนิด ที่เราจะเรียนกันในชั้น ม.2 ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม ซึ่งจะเรียนทั้งกรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ และกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ นอกจากนี้ยังมีเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก และค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมให้ได้ศึกษากันด้วย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


แผนภาพจุด

วีดีโอ 11 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง แผนภาพจุด อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.2 ที่เรียนเรื่อง สถิติ ม.2 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2 จะได้เรียนเรื่อง แผนภาพจุด เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน สถิติ ม.2 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 0:00 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


แผนภาพจุด ตัวอย่างที่ 2

วีดีโอ 7.32 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง แผนภาพจุด ตัวอย่างที่ 2 อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.2 ที่เรียนเรื่อง สถิติ ม.2 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2 จะได้เรียนเรื่อง แผนภาพจุด ตัวอย่างที่ 2 เป็นหัวข้อแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน สถิติ ม.2 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 0:00 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


แผนภาพต้นใบ

วีดีโอ 11.15 นาที

ดูวีดีโอในหัวข้อ แผนภาพต้นใบ เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน แผนภาพต้นใบ เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน สถิติ ม.2 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.2 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน สถิติ ม.2 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 0:00 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


แผนภาพต้นใบ ตัวอย่างที่ 2

วีดีโอ 7.35 นาที

ดูวีดีโอในหัวข้อ แผนภาพต้นใบ ตัวอย่างที่ 2 เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน แผนภาพต้นใบ ตัวอย่างที่ 2 เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน สถิติ ม.2 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.2 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องแรกๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับทั้งบทเรียน สถิติ ม.2 นี้ต่อไป คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 0:00 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


ฮิสโทแกรม

วีดีโอ 14.16 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง ฮิสโทแกรม อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.2 ที่เรียนเรื่อง สถิติ ม.2 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2 จะได้เรียนเรื่อง ฮิสโทแกรม เป็นหัวข้อถัดมาที่ใช้พื้นฐานที่ได้เรียนมาก่อนหน้า คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 0:00 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

วีดีโอ 14.15 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.2 ที่เรียนเรื่อง สถิติ ม.2 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2 จะได้เรียนเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เป็นหัวข้อถัดมาที่ใช้พื้นฐานที่ได้เรียนมาก่อนหน้า คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 0:00 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ตัวอย่างที่ 2 - 4

วีดีโอ 10.35 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ตัวอย่างที่ 2 - 4 อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.2 ที่เรียนเรื่อง สถิติ ม.2 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2 จะได้เรียนเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ตัวอย่างที่ 2 - 4 เป็นหัวข้อถัดมาที่ใช้พื้นฐานที่ได้เรียนมาก่อนหน้า คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 0:00 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลแจกแจงความถี่

วีดีโอ 16.06 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลแจกแจงความถี่ อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.2 ที่เรียนเรื่อง สถิติ ม.2 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2 จะได้เรียนเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลแจกแจงความถี่ เป็นหัวข้อถัดมาที่ใช้พื้นฐานที่ได้เรียนมาก่อนหน้า คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 0:00 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชุดที่ 2


ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก

วีดีโอ 19.47 นาที

ดูวีดีโอในหัวข้อ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน สถิติ ม.2 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.2 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องถัดมาที่ใช้พื้นฐานที่ได้เรียนมาก่อนหน้า คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 0:00 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม

วีดีโอ 19.45 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.2 ที่เรียนเรื่อง สถิติ ม.2 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2 จะได้เรียนเรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม เป็นหัวข้อท้ายๆ ที่ซับซ้อนขึ้นในบทนี้ ซึ่งก็จะต้องใช้พื้นฐานจากหัวข้อก่อนหน้ามาก่อนจึงจะเข้าใจ คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 0:00 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม ชุดที่ 1


มัธยฐาน

วีดีโอ 11.18 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง มัธยฐาน อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.2 ที่เรียนเรื่อง สถิติ ม.2 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2 จะได้เรียนเรื่อง มัธยฐาน เป็นหัวข้อท้ายๆ ที่ซับซ้อนขึ้นในบทนี้ ซึ่งก็จะต้องใช้พื้นฐานจากหัวข้อก่อนหน้ามาก่อนจึงจะเข้าใจ คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 0:00 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


มัธยฐานของข้อมูลแจกแจงความถี่

วีดีโอ 9.41 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง มัธยฐานของข้อมูลแจกแจงความถี่ อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.2 ที่เรียนเรื่อง สถิติ ม.2 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2 จะได้เรียนเรื่อง มัธยฐานของข้อมูลแจกแจงความถี่ เป็นหัวข้อท้ายๆ ที่ซับซ้อนขึ้นในบทนี้ ซึ่งก็จะต้องใช้พื้นฐานจากหัวข้อก่อนหน้ามาก่อนจึงจะเข้าใจ คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 0:00 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องมัธยฐาน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องมัธยฐาน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องมัธยฐาน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องมัธยฐาน ชุดที่ 2


ฐานนิยม

วีดีโอ 4.25 นาที

คลิปวีดีโอสอนเนื้อหาเรื่อง ฐานนิยม อย่างละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน สำหรับน้อง ม.2 ที่เรียนเรื่อง สถิติ ม.2 ในคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2 จะได้เรียนเรื่อง ฐานนิยม เป็นหัวข้อท้ายๆ ที่ซับซ้อนขึ้นในบทนี้ ซึ่งก็จะต้องใช้พื้นฐานจากหัวข้อก่อนหน้ามาก่อนจึงจะเข้าใจ คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งหมด 0:00 นาที ดูทบทวนได้ ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะคะ มีคำถามหรือสงสัยขั้นตอนไหน สามารถคอมเม้นต์ถามด้านล่างได้เลย อย่าลืมบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ บอกรายละเอียดที่สงสัย คำถามของน้องจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ข้อสงสัยได้มากที่สุดค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องฐานนิยม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องฐานนิยม ชุดที่ 1


ฐานนิยมของข้อมูลแจกแจงความถี่

วีดีโอ 13.08 นาที

ดูวีดีโอในหัวข้อ ฐานนิยมของข้อมูลแจกแจงความถี่ เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน ฐานนิยมของข้อมูลแจกแจงความถี่ เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน สถิติ ม.2 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.2 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องท้ายๆ ที่ซับซ้อนขึ้นในบทนี้ ซึ่งก็จะต้องใช้พื้นฐานจากหัวข้อก่อนหน้ามาก่อนจึงจะเข้าใจ คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 0:00 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


พิสัย

วีดีโอ 6.05 นาที

ดูวีดีโอในหัวข้อ พิสัย เนื้อหาเข้มข้น ละเอียด อธิบายเป็นขั้นตอน พิสัย เป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียน สถิติ ม.2 ของคอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2 ที่น้องๆในระดับชั้น ม.2 ได้เรียนกัน เป็นเรื่องท้ายๆ ที่ซับซ้อนขึ้นในบทนี้ ซึ่งก็จะต้องใช้พื้นฐานจากหัวข้อก่อนหน้ามาก่อนจึงจะเข้าใจ คลิปวีดีโอนี้มีความยาวทั้งสิ้น 0:00 นาที ค่อยๆดูและทำความเข้าใจนะคะ ถ้าหากมีคำถามในคลิปไหน ให้คอมเม้นต์ถามไว้ใต้คลิปนั้นได้เลย ยิ่งถ้าบอกว่าสงสัยในนาทีที่เท่าไหร่ ให้รายละเอียดได้มาก น้องก็จะยิ่งได้รับคำตอบที่ตรงคำถามมากที่สุดค่ะ


แบบฝึกหัดสถิติ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสถิติ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดสถิติ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสถิติ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดสถิติ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสถิติ ชุดที่ 3

ทำความรู้จักผู้สอน

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

  • จบการศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนคณิต กว่า 20 ปี
  • ผู้ออกแบบคอร์สเรียนคณิตออนไลน์ของเว็บเด็กทาเล้นท์ดอทคอม จำนวน 32 คอร์ส
  • ผู้เขียนหนังสือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1, Short note คณิต ม.ปลาย, Short note คณิต ม.ต้น หนังสือติดอันดับขายดีทุกเล่ม หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ซื้อคอร์สไหนดี?

แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 02 ธันวาคม 2565   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสถิติ ม.2 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.17 วินาที