คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5 > ฟังก์ชัน ม.5

ฟังก์ชัน ม.5

แบบฝึกหัด 75 ข้อ

ในบทนี้จะอธิบายให้รู้จักความหมายของฟังก์ชัน และเข้าใจถึงพื้นฐานต่างๆ ของเรื่องฟังก์ชัน การแทนค่าฟังก์ชัน ฟังก์ชันจาก A ไป B และยังเน้นให้น้องๆ ได้รู้จักรูปสมการและการเขียนกราฟของฟังก์ชันต่างๆ เช่น ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได และฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียล ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเส้นตรง และเส้นโค้งต่างๆ ต่อไป

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันเบื้องต้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันเบื้องต้น ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันเบื้องต้น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันเบื้องต้น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่องโดเมนและเรนจ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโดเมนและเรนจ์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องโดเมนและเรนจ์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโดเมนและเรนจ์ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่องโดเมนและเรนจ์ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโดเมนและเรนจ์ ชุดที่ 3
แบบฝึกหัดเรื่องการแทนค่าฟังก์ชัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแทนค่าฟังก์ชัน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการแทนค่าฟังก์ชัน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแทนค่าฟังก์ชัน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันจาก A ไป B ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันจาก A ไป B ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันจาก A ไป B ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชันจาก A ไป B ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาฟังก์ชันกำลังสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาฟังก์ชันกำลังสอง ชุดที่ 1
แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาฟังก์ชันExpo ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาฟังก์ชันExpo ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดฟังก์ชัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดฟังก์ชัน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดฟังก์ชัน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดฟังก์ชัน ชุดที่ 2

ฟังก์ชัน ม.5 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ฟังก์ชัน ม.5?

เริ่มเรียนบทเรียนฟังก์ชัน ม.5 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 สิงหาคม 2562   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนฟังก์ชัน ม.5 - DekTalent.com Page Load Time: 0.008 วินาที