คอร์สเรียนออนไลน์ > > กำหนดการเชิงเส้น

กำหนดการเชิงเส้น

แบบฝึกหัด 19 ข้อ

กำหนดการเชิงเส้น เป็นบทเรียนที่มีลัก่ษณะของโจทย์ไม่หลากหลายมากนัก และยังออกข้อสอบเป็นประจำ เนื้อหาในบทเรียนนี้ใช้พื้นฐานจากเรื่องการวาดกราฟ การแก้ระบบสมการ ความรู้จากเรื่องนี้ส่วนใหญ่นำไปประยุกต์แก้โจทย์ปัญหาต่างๆ รวมทั้งใช้คำนวณผลกำไรมากที่สุด ต้นทุนต่ำที่สุด และค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดต่างๆ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


วาดกราฟ

วีดีโอ 23.39 นาที

อธิบายเรื่อง วิธีเขียนกราฟของอสมการเชิงเส้น พร้อมตัวอย่าง


ค่า P

วีดีโอ 22.00 นาที

อธิบายเรื่อง ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ของกำหนดการเชิงเส้น ฟังก์ชันเชิงเส้น/สมการเส้นตรง (สมการจุดประสงค์) เงื่อนไขบังคับ (อสมการข้อจำกัด) พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ค่า P ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 8 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่า P ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง ค่า P ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 6 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่า P ชุดที่ 2


การแก้ปัญหาโจทย์กำหนดการเชิงเส้น

วีดีโอ 18.15 นาที

อธิบายเรื่อง การแก้ปัญหาโจทย์กำหนดการเชิงเส้น พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง กำหนดการเชิงเส้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ชุดที่ 1

กำหนดการเชิงเส้น สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง กำหนดการเชิงเส้น?

เริ่มเรียนบทเรียนกำหนดการเชิงเส้น ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 30 กรกฎาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนกำหนดการเชิงเส้น ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.067 วินาที