คอร์สเรียนออนไลน์ > > สถิติ3 ม.6

สถิติ3 ม.6

แบบฝึกหัด 43 ข้อ

สถิติ3 มีเนื้อหาต่อเนื่องจาก สถิติเบื้องต้นและสถิติ 2 โดยเน้นเรื่องการนำไปใช้ ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องการหาค่ามาตรฐาน(ค่า Z) บทนี้ต้องอาศัยความรู้ต่อเนื่องจากสถิติบทก่อนๆ นอกจากนี้จะได้เรียนเรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล และความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ค่ามาตรฐาน (Standard score z)

วีดีโอ 10.48 นาที

อธิบายเรื่อง ค่ามาตรฐาน (Standard score z) พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ค่ามาตรฐาน (Standard score Z) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่ามาตรฐาน (Standard score Z) ชุดที่ 1


โค้งปกติ (Normal Curve)

วีดีโอ 23.03 นาที

อธิบายเรื่อง โค้งปกติ (Normal Curve) ลักษณะสำคัญของโค้งปกติ การหาพื้นที่ใต้เส้นโค้ง พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง โค้งปกติ (Normal curve) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง โค้งปกติ (Normal curve) ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง โค้งปกติ (Normal curve) ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง โค้งปกติ (Normal curve) ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง โค้งปกติ (Normal curve) ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง โค้งปกติ (Normal curve) ชุดที่ 3


ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

วีดีโอ 33.32 นาที

อธิบายเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน แบบเส้นตรง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน แบบพาราโบลา ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน แบบเอกซ์โปแนนเชียล สรุปความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ชุดที่ 2


ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา

วีดีโอ 12.01 นาที

อธิบายเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 3 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา ชุดที่ 1


การอ่านตารางค่า z

วีดีโอ 3.16 นาที

อธิบายเรื่อง การอ่านตารางค่า z พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง สถิติ3 ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง สถิติ3 ชุดที่ 1

สถิติ3 ม.6 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สถิติ3 ม.6?

เริ่มเรียนบทเรียนสถิติ3 ม.6 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 28 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสถิติ3 ม.6 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.116 วินาที