คอร์สเรียนออนไลน์ > > เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4

เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4

แบบฝึกหัด 58 ข้อ

เรขาคณิตวิเคราะห์ เป็นบทเรียนที่เป็นพื้นฐานก่อนการเรื่องภาคตัดกรวย เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นสูตรต่างๆ ได้แก่ ระยะระหว่างจุด 2 จุด จุดกึ่งกลาง จุดแบ่งภายในอัตราส่วน m: n ความชันของเส้นตรง สมการของเส้นตรง ระยะระหว่างจุดกับเส้นตรง และระยะระหว่างเส้นขนาน

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ระยะระหว่างจุด 2 จุด

วีดีโอ 18.10 นาที

อธิบายเรื่อง ความหมายของระยะระหว่างจุด 2 จุด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ระยะระหว่างจุด 2 จุด ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 6 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ระยะระหว่างจุด 2 จุด ชุดที่ 1


จุดกึ่งกลางระหว่างจุด 2 จุด

วีดีโอ 5.00 นาที

อธิบายเรื่อง ความหมายของจุดกึ่งกลางระหว่างจุด 2 จุด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง จุดกึ่งกลางระหว่างจุด 2 จุด ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง จุดกึ่งกลางระหว่างจุด 2 จุด ชุดที่ 1


จุดแบ่งภายในอัตราส่วน m:n

วีดีโอ 7.55 นาที

อธิบายเรื่อง ความหายของจุดแบ่งภายในอัตราส่วน m : n พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง จุดแบ่งภายในอัตราส่วน m:n ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง จุดแบ่งภายในอัตราส่วน m:n ชุดที่ 1


ความชันของเส้นตรง (slope)

วีดีโอ 24.06 นาที

อธิบายเรื่อง ความหมายของความชันของเส้นตรง ข้อสังเกตเรื่องความชันของเส้นตรง พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ความชันของเส้นตรง (slope) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 6 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ความชันของเส้นตรง (slope) ชุดที่ 1


สมการเส้นตรง

วีดีโอ 30.01 นาที

อธิบายเรื่อง สมการเส้นตรง พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง สมการเส้นตรง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 6 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สมการเส้นตรง ชุดที่ 1


ระยะระหว่างจุดกับเส้นตรง

วีดีโอ 18.06 นาที

อธิบายเรื่อง ระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรง พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ระยะระหว่างจุดกับเส้นตรง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ระยะระหว่างจุดกับเส้นตรง ชุดที่ 1


ระยะห่างระหว่างเส้นขนาน

วีดีโอ 27.05 นาที

อธิบายเรื่อง ระยะห่างระหว่างเส้นขนาน พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ระยะห่างระหว่างเส้นขนาน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ระยะห่างระหว่างเส้นขนาน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชุดที่ 2

เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4?

เริ่มเรียนบทเรียนเรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 30 กรกฎาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนเรขาคณิตวิเคราะห์ ม.4 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.127 วินาที