คอร์สเรียนออนไลน์ > > ฟังก์ชัน ม.4

ฟังก์ชัน ม.4

แบบฝึกหัด 62 ข้อ

ฟังก์ชันเป็นบทเรียนที่ต่อจากเรื่องความสัมพันธ์ ในบทเรียนนี้จะได้รู้จักว่าฟังก์ชันเป็นอย่างไร มีเงื่อนไขอย่างไร การแทนฟังก์ชัน ฟังก์ชันจาก A ไป B ฟังก์ชันที่ควรรู้จัก พร้อมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้สมการและอสมการ การแก้โจทย์ปัญหาฟังก์ชัน ฟังก์ชันคอมโพสิท ฟังก์ชันอินเวอร์ส และพีชคณิตของฟังก์ชัน

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ฟังก์ชันเบื้องต้น

วีดีโอ 7.43 นาที

อธิบายเรื่อง ฟังก์ชัน (Function) ข้อสังเกตุของเรื่องฟังก์ชัน พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ฟังก์ชันเบื้องต้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ฟังก์ชันเบื้องต้น ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง ฟังก์ชันเบื้องต้น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ฟังก์ชันเบื้องต้น ชุดที่ 2


การแทนค่าฟังก์ชัน

วีดีโอ 14.06 นาที

อธิบายเรื่อง การแทนค่าฟังก์ชัน พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การแทนค่าฟังก์ชัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 9 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การแทนค่าฟังก์ชัน ชุดที่ 1


ฟังก์ชันจาก A ไป B

วีดีโอ 10.15 นาที

อธิบายเรื่อง ฟังก์ชันจาก A ไป B พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ฟังก์ชันจาก A ไป B ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 8 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ฟังก์ชันจาก A ไป B ชุดที่ 1


ฟังก์ชันจาก A ไป B (ตัวอย่างเพิ่มเติม)

วีดีโอ 16.39 นาที

ตัวอย่าง 2-5 ของฟังก์ชันจาก A ไป B เป็นตัวอย่างระดับยากขึ้นอีกขั้นค่ะ


ฟังก์ชันที่ควรรู้จัก

วีดีโอ 17.23 นาที

อธิบายเรื่อง ฟังก์ชันที่ควรรู้จัก ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกำลังสอง พร้อมตัวอย่าง


การนำความรู้เรื่องกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมกา

วีดีโอ 13.55 นาที

อธิบายเรื่อง การนำความรู้เรื่องกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ พร้อมตัวอย่าง


การแก้โจทย์ปัญหาฟังก์ชัน

วีดีโอ 8.53 นาที

อธิบายเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาฟังก์ชัน พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาฟังก์ชัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาฟังก์ชัน ชุดที่ 1


ฟังก์ชันคอมโพสิท (Composite Function)

วีดีโอ 16.12 นาที

อธิบายเรื่อง ฟังก์ชันคอมโพสิท (Composite Function) พร้อมตัวอย่าง


ฟังก์ชันอินเวอร์ส (Inverse Function)

วีดีโอ 14.35 นาที

อธิบายเรื่อง ฟังก์ชันอินเวอร์ส (Inverse Function) พร้อมตัวอย่าง


พีชคณิตของฟังก์ชัน

วีดีโอ 8.48 นาที

อธิบายเรื่อง พีชคณิตของฟังก์ชัน (Algebra of Function) พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง พีชคณิตของฟังก์ชั่น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 8 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง พีชคณิตของฟังก์ชั่น ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ฟังก์ชัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ฟังก์ชัน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ฟังก์ชัน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ฟังก์ชัน ชุดที่ 2

ฟังก์ชัน ม.4 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ฟังก์ชัน ม.4?

เริ่มเรียนบทเรียนฟังก์ชัน ม.4 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 28 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนฟังก์ชัน ม.4 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.145 วินาที