คอร์สเรียนออนไลน์ > กลุ่มเซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ > เซต ม.4

เซต ม.4

แบบฝึกหัด 123 ข้อ

เซตเป็นเรื่องแรกที่จะได้เรียนตอนขึ้น ม.4 ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ ที่จะได้เรียนต่อไปในระดับมัธยมปลาย ในบทเรียนจะได้เรียนโดยเริ่มจากความหมายและสัญลักษณ์ของเซต วิธีการเขียนเซต สับเซต เพาเวอร์เซต การกระทำของเซต การวาดแผนภาพ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเซต

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตเบื้องต้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตเบื้องต้น ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง เซตเบื้องต้น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตเบื้องต้น ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง เซตเบื้องต้น ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตเบื้องต้น ชุดที่ 3


เซตว่าง

วีดีโอ 7.01 นาที

อธิบายเรื่อง เซตว่าง พร้อมตัวอย่าง
แบบฝึกหัดเรื่อง เซตว่าง/เซตจำกัด/เซตอนันต์/เซตที่เท่ากัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตว่าง/เซตจำกัด/เซตอนันต์/เซตที่เท่ากัน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง เซตว่าง/เซตจำกัด/เซตอนันต์/เซตที่เท่ากัน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตว่าง/เซตจำกัด/เซตอนันต์/เซตที่เท่ากัน ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่อง เซตว่าง/เซตจำกัด/เซตอนันต์/เซตที่เท่ากัน ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง เซตว่าง/เซตจำกัด/เซตอนันต์/เซตที่เท่ากัน ชุดที่ 3


สับเซต

วีดีโอ 13.02 นาที


เพาเวอร์เซต

วีดีโอ 7.44 นาทีแบบฝึกหัดเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 8 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต ชุดที่ 2


สมบัติเกี่ยวกับสับเซต เพาเวอร์เซต

วีดีโอ 14.29 นาที

อธิบายเรื่อง สับเซต พาวเวอร์เซต สรุปสมบัติที่สำคัญเกี่ยวกับสับเซตและพาวเวอร์เซต พร้อมตัวอย่างการกระทำระหว่างเซต

วีดีโอ 13.26 นาที

อธิบายเรื่อง การกระทำระหว่างเซต ยูเนี่ยน (Union) อินเตอร์เซกชั่น (Intersection) ผลต่าง (Difference) คอมพลีเมนท์ (Complement) พร้อมตัวอย่างแบบฝึกหัดเรื่อง การกระทำระหว่างเซต ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การกระทำระหว่างเซต ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง การกระทำระหว่างเซต ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การกระทำระหว่างเซต ชุดที่ 2


แผนภาพของเวนน์ และ ออยเลอร์

วีดีโอ 8.04 นาที

อธิบายเรื่อง แผนภาพของเวนน์และออยเลอร์ ยูเนี่ยน (Union) อินเตอร์เซกชั่น (Intersection) ผลต่าง (Difference) คอมพลีเมนท์ (Complement) แผนภาพช่อง 7 สี พร้อมตัวอย่างแบบฝึกหัดเรื่อง แผนภาพของเวนน์ และ ออยเลอร์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง แผนภาพของเวนน์ และ ออยเลอร์ ชุดที่ 1โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต

วีดีโอ 14.31 นาที

อธิบายเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต สูตรแผนภาพ 2 วง สูตรแผนภาพ 3 วง พร้อมตัวอย่างแบบฝึกหัดเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต ชุดที่ 2
แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เซต ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เซต ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เซต ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เซต ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เซต ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง เซต ชุดที่ 3

เซต ม.4 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง เซต ม.4?

เริ่มเรียนบทเรียนเซต ม.4 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 15 ตุลาคม 2562   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนเซต ม.4 - DekTalent.com Page Load Time: 0.2 วินาที