คอร์สเรียนออนไลน์ > > การแปรผัน ม.2

การแปรผัน ม.2

แบบฝึกหัด 0 ข้อ

ในบทนี้จะได้เรียนเกี่ยวกับการแปรผัน ซึ่งเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณสองปริมาณ ว่าเมื่อปริมาณหนึ่งเปลี่ยนไปแล้วอีกปริมาณหนึ่งจะเปลี่ยนไปอย่างไร การแปรผันแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การแปรผันตรง การแปรผันแบบผกผัน และการแปรผันเกี่ยวเนื่อง ซึ่งการแปรผันแต่ละรูปแบบสามารถนำมาประยุกต์ใช้แก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ได้อีกมากมาย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การแปรผันตรง

วีดีโอ 11.40 นาที

เนื้อหาเรื่องการแปรผัน การแปรผันตรง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการแปรผันตรง

วีดีโอ 11.10 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแปรผันตรง พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแปรผันตรงก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


การแปรผันแบบผกผัน

วีดีโอ 7.48 นาที

เนื้อหาเรื่องการแปรผันแบบผกผัน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการแปรผันแบบผกผัน

วีดีโอ 10.10 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแปรผันแบบผกผัน พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแปรผันแบบผกผันก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


การแปรผันเกี่ยวเนื่อง

วีดีโอ 10.51 นาที

เนื้อหาเรื่องการแปรผันเกี่ยวเนื่อง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง

การแปรผัน ม.2 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง การแปรผัน ม.2?

เริ่มเรียนบทเรียนการแปรผัน ม.2 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 28 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนการแปรผัน ม.2 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.065 วินาที