คอร์สเรียนออนไลน์ > > เส้นขนาน ม.2

เส้นขนาน ม.2

แบบฝึกหัด 0 ข้อ

ในบทนี้จะได้เรียนเกี่ยวเส้นขนาน 2 เส้นที่มีเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งมาตัด จะเกิดมุมต่างๆ แล้วมุมแต่ละมุมนั้นมีขนาดและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ลักษณะโจทย์เป็นการหาค่ามุมที่เกิดจากเส้นขนาน นอกจากนี้จะได้เรียนเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมด้านขนาน และความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการแบบ มุม-มุม-ด้าน อีกด้วย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


เส้นขนาน และทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนาน

วีดีโอ 10.54 นาที

เนื้อหาเรื่องเส้นขนาน มุมภายใน มุมภายนอกและมุมแย้ง ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเส้นขนาน สรุปเกี่ยวกับเส้นขนาน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างโจทย์เส้นขนาน

วีดีโอ 12.12 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์เส้นขนาน พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องโจทย์เส้นขนานก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


ตัวอย่างโจทย์เส้นขนาน แบบยาก

วีดีโอ 11.41 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์เส้นขนาน พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องโจทย์เส้นขนานก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


รูปสามเหลี่ยมและเส้นขนาน

วีดีโอ 12.18 นาที

เนื้อหาเรื่องรูปสามเหลี่ยมและเส้นขนาน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ความสัมพันธ์ที่ทำให้สามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการ

วีดีโอ 6.24 นาที

เนื้อหาเรื่องความสัมพันธ์ที่ทำให้สามเหลี่ยม 2 รูปเท่ากันทุกประการ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


สี่เหลี่ยมด้านขนาน

วีดีโอ 10.35 นาที

เนื้อหาเรื่องสี่เหลี่ยมด้านขนาน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


มุมภายในของรูปดาว

วีดีโอ 12.46 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของมุมภายในของรูปดาว พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องมุมภายในของรูปดาวก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ

เส้นขนาน ม.2 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง เส้นขนาน ม.2?

เริ่มเรียนบทเรียนเส้นขนาน ม.2 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 28 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนเส้นขนาน ม.2 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.078 วินาที