คอร์สเรียนออนไลน์ > > การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.2

การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.2

แบบฝึกหัด 50 ข้อ

ในบทนี้เน้นทบทวน การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่ได้เรียนมาแล้วในระดับชั้น ม.1 ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมเรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ ลักษณะโจทย์จะยากและซับซ้อนกว่าเรื่องสมการที่เคยเรียนมาตอน ม.1 ค่ะ เป็นบทที่สำคัญเนื่องจากเป็นพื้นฐานการแก้สมการในรูปแบบอื่นๆ อีกด้วย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

วีดีโอ 11.19 นาที

เนื้อหาเรื่องทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการ สมบัติของการเท่ากัน ตัวอยางที่ 1 ข้อ 3 อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการเชิงเส้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการเชิงเส้น ชุดที่ 1


ตัวอย่างการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

วีดีโอ 10.21 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการแก้สมการเชิงเส้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการแก้สมการเชิงเส้น ชุดที่ 1


โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

วีดีโอ 11.54 นาที

เนื้อหาเรื่องโจทย์สมการ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์สมการเชิงเส้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์สมการเชิงเส้น ชุดที่ 1


ตัวอย่างโจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

วีดีโอ 10.13 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องโจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างโจทย์สมการเชิงเส้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างโจทย์สมการเชิงเส้น ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 4

การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.2 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.2?

เริ่มเรียนบทเรียนการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.2 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.2 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.101 วินาที