คอร์สเรียนออนไลน์ > > ทฤษฎีบทพิทาโกรัส ม.2

ทฤษฎีบทพิทาโกรัส ม.2

แบบฝึกหัด 55 ข้อ

ทฤษฎีบทพิทากอรัส เป็นทฤษฎีบทเกี่ยวกับสามเหลี่ยมมุมฉาก ในบทนี้จะได้เรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของด้านแต่ละด้านในสามเหลี่ยมมุมฉาก และประยุกต์นำความรู้นี้มาใช้ในการทำโจทย์หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสามเหลี่ยมมุมฉาก บทนี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนตรีโกณมิติ ซึ่งจะได้เรียนในชั้น ม.3 และ ม.ปลายอีกด้วย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


สมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉาก

วีดีโอ 3.04 นาที

เนื้อหาเรื่องสมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉาก อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


สูตรความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก

วีดีโอ 8.31 นาที

เนื้อหาเรื่องสูตรความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก อัตราส่วนที่ควรจำของสามเหลี่ยมมุมฉาก อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉาก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉาก ชุดที่ 1


ตัวอย่างการหาความยาวของด้านที่เหลือ

วีดีโอ 13.36 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการหาความยาวของด้านที่เหลือของสามเหลี่ยมมุมฉาก พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉาก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉาก ชุดที่ 1


ตัวอย่างการตรวจสอบว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก

วีดีโอ 8.28 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการตรวจสอบว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดการตรวจสอบว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดการตรวจสอบว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก ชุดที่ 1


ตัวอย่างการหาความยาวของด้านที่เหลือจากรูปที่กำหนดให้

วีดีโอ 14.28 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการหาความยาวของด้านที่เหลือจากรูปที่กำหนดให้ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉาก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉาก ชุดที่ 1


ทฤษฎีบทพิทากอรัส

วีดีโอ 10.43 นาที

เนื้อหาเรื่องทฤษฎีบทพิทากอรัส ตังอย่างที่ 1 ข้อ 5 อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องทฤษฎีบทพิทากอรัส ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องทฤษฎีบทพิทากอรัส ชุดที่ 1


โจทย์เกี่ยวกับทฤษฎีบทพิทากอรัส

วีดีโอ 15.48 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์เกี่ยวกับทฤษฎีบทพิทากอรัส พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องโจทย์เกี่ยวกับทฤษฎีบทพิทากอรัสก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องทฤษฎีบทพิทากอรัส ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องทฤษฎีบทพิทากอรัส ชุดที่ 1


โจทย์เกี่ยวกับทฤษฎีบทพิทากอรัส แบบยาก

วีดีโอ 11.20 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์เกี่ยวกับทฤษฎีบทพิทากอรัส พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องโจทย์เกี่ยวกับทฤษฎีบทพิทากอรัสก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องทฤษฎีบทพิทากอรัส ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องทฤษฎีบทพิทากอรัส ชุดที่ 1


โจทย์เกี่ยวกับสามเหลี่ยมมุมฉาก

วีดีโอ 8.44 นาที

เนื้อหาเรื่องโจทย์เกี่ยวกับสามเหลี่ยมมุมฉาก อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์สามเหลี่ยมมุมฉาก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์สามเหลี่ยมมุมฉาก ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์สามเหลี่ยมมุมฉาก ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์สามเหลี่ยมมุมฉาก ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดทฤษฎีบทพิทากอรัส ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดทฤษฎีบทพิทากอรัส ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดทฤษฎีบทพิทากอรัส ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดทฤษฎีบทพิทากอรัส ชุดที่ 2

ทฤษฎีบทพิทาโกรัส ม.2 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ทฤษฎีบทพิทาโกรัส ม.2?

เริ่มเรียนบทเรียนทฤษฎีบทพิทาโกรัส ม.2 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 30 กรกฎาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนทฤษฎีบทพิทาโกรัส ม.2 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.149 วินาที