คอร์สเรียนออนไลน์ > > ความเท่ากันทุกประการ ม.2

ความเท่ากันทุกประการ ม.2

แบบฝึกหัด 0 ข้อ

ในบทนี้จะเน้นที่ความเท่ากันทุกประการของสามเหลี่ยม จะเรียนทั้งหมด 3 แบบ คือ ความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการแบบ มุม-ด้าน-มุม, ด้าน-มุม-ด้าน และ ด้าน-ด้าน-ด้าน ซึ่งลักษณะโจทย์จะให้มาเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูป แล้วให้บอกว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการแบบใด นอกจากนี้ยังเน้นการเขียนพิสูจน์สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ และสามเหลี่ยมหน้าจั่วอีกด้วย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต

วีดีโอ 12.26 นาที

เนื้อหาเรื่องความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการของส่วนของเส้นตรง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


มุมตรงข้าม

วีดีโอ 12.44 นาที

เนื้อหาเรื่องมุมตรงข้าม ผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ความสัมพันธ์แบบ ด้าน-มุม-ด้าน

วีดีโอ 8.33 นาที

เนื้อหาเรื่องสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ ความสัมพันธ์แบบ ด้าน-มุม-ด้าน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ความสัมพันธ์แบบ มุม-ด้าน-มุม

วีดีโอ 5.41 นาที

เนื้อหาเรื่องความสัมพันธ์แบบ มุม-ด้าน-มุม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ความสัมพันธ์แบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน

วีดีโอ 5.22 นาที

เนื้อหาเรื่องความสัมพันธ์แบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างเพิ่มเติมความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยม

วีดีโอ 8.56 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


ตัวอย่างเพิ่มเติมการเขียนพิสูจน์สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ

วีดีโอ 8.06 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการเขียนพิสูจน์สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการเขียนพิสูจน์สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


ตัวอย่างเพิ่มเติมการเขียนพิสูจน์สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ แบบยาก

วีดีโอ 9.46 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการเขียนพิสูจน์สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ แบบยาก พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการเขียนพิสูจน์สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ แบบยากก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


สามเหลี่ยมหน้าจั่ว

วีดีโอ 9.50 นาที

เนื้อหาเรื่องสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่ว อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การพิสูจน์เกี่ยวกับสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

วีดีโอ 4.52 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการพิสูจน์เกี่ยวกับสามเหลี่ยมหน้าจั่ว พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการพิสูจน์เกี่ยวกับสามเหลี่ยมหน้าจั่วก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ

ความเท่ากันทุกประการ ม.2 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ม.2?

เริ่มเรียนบทเรียนความเท่ากันทุกประการ ม.2 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนความเท่ากันทุกประการ ม.2 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.092 วินาที