คอร์สเรียนออนไลน์ > > กราฟ ม.1

กราฟ ม.1

แบบฝึกหัด 35 ข้อ

กราฟในบทนี้ หมายถึงกราฟเส้นตรง ซึ่งจะได้เรียนเกี่ยวกับสมการเชิงเส้น สองตัวแปร รูปแบบของสมการทั่วไป และสมการรูปมาตรฐาน ซึ่งเมื่อนำไปวาดกราฟแล้วจะเป็นเส้นตรง นอกจากนี้จะเรียนเกี่ยวกับการหาจุดตัดแกน x และการหาจุดตัดแกน y บทนี้เป็นพื้นฐานในการเรียนเกี่ยวกับสมการเส้นตรง และระบบสมการเชิงเส้นต่อไป

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


กราฟเส้นตรง

วีดีโอ 8.57 นาที

อธิบายเรื่อง กราฟเส้นตรง รูปแบบสมการทั่วไป รูปมาตรฐานอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์กราฟเส้นตรง


การเขียนกราฟเส้นตรง

วีดีโอ 12.25 นาที

อธิบายเรื่อง การเขียนกราฟเส้นตรงอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การเขียนกราฟเส้นตรง


แบบฝึกหัดเรื่องการเขียนกราฟเส้นตรง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการเขียนกราฟเส้นตรง ชุดที่ 1


โจทย์กราฟเส้นตรง และข้อสังเกต

วีดีโอ 14.39 นาที

อธิบายเรื่อง ข้อสังเกตุ ถ้า m>0 ถ้า m<0 ถ้า m=0 ถ้า m หาค่าไม่ได้ ถ้าเส้นตรงขนานกัน ถ้าเส้นตรงตั้งฉากกัน ตัวอย่างโจทย์โจทย์กราฟเส้นตรง และข้อสังเกต


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์กราฟเส้นตรง และข้อสังเกต ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์กราฟเส้นตรง และข้อสังเกต ชุดที่ 1


การหาจุดตัดแกน X และแกน Y

วีดีโอ 8.24 นาที

อธิบายเรื่อง การหาจุดตัดแกน X และแกน Yอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การหาจุดตัดแกน X และแกน Y


แบบฝึกหัดเรื่องการหาจุดตัดแกน X และแกน Y ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการหาจุดตัดแกน X และแกน Y ชุดที่ 1


ตัวอย่างการหาจุดตัดแกน X และแกน Y

วีดีโอ 6.17 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างการหาจุดตัดแกน X และแกน Y สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างการหาจุดตัดแกน X และแกน Yแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการหาจุดตัดแกน X และแกน Y ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการหาจุดตัดแกน X และแกน Y ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทกราฟ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทกราฟ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทกราฟ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทกราฟ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดท้ายบทกราฟ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทกราฟ ชุดที่ 3

กราฟ ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง กราฟ ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนกราฟ ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 30 กรกฎาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนกราฟ ม.1 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.103 วินาที