คอร์สเรียนออนไลน์ > > สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1

แบบฝึกหัด 80 ข้อ

สมการเป็นบทเรียนที่สำคัญมาก เพราะเป็นพื้นฐานในการคำนวณและการหาคำตอบของอีกหลายๆ บท ใน ม.1 เราจะได้รู้จักสมการและอสมการเเละเรียนการแก้สมการในรูปแบบต่างๆ เช่น สมการที่อยู่ในรูปเศษส่วน พร้อมทั้งฝึกแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์

วีดีโอ 3.39 นาที

เนื้อหาเรื่องประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์ ชุดที่ 2


สมการและอสมการ

วีดีโอ 11.07 นาที

เนื้อหาเรื่องสมการ อสมการ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องสมการและอสมการ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องสมการและอสมการ ชุดที่ 1


การแก้สมการ

วีดีโอ 10.11 นาที

เนื้อหาเรื่องการแก้สมการ หลักการแก้สมการ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการ ชุดที่ 1


ตัวอย่างการแก้สมการ

วีดีโอ 11.33 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแก้สมการ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแก้สมการก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการแก้สมการ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการแก้สมการ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการแก้สมการ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการแก้สมการ ชุดที่ 2


ตัวอย่างเพิ่มเติมการแก้สมการ

วีดีโอ 12.41 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแก้สมการ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแก้สมการก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างเพิ่มเติมการแก้สมการ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างเพิ่มเติมการแก้สมการ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างเพิ่มเติมการแก้สมการ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างเพิ่มเติมการแก้สมการ ชุดที่ 2


โจทย์ปัญหาสมการ

วีดีโอ 13.02 นาที

เนื้อหาเรื่องหลักการแก้โจทย์ปัญหาสมการ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 4

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 30 กรกฎาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.159 วินาที