คอร์สเรียนออนไลน์ > > ทบทวนรากที่สอง

ทบทวนรากที่สอง

วีดีโอ 4 บทเรียน (92 นาที) แบบฝึกหัด 20 ข้อ

เครื่องหมายราก หรือเรียกว่ากรณฑ์ เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่พบบ่อย เนื้อหามาจากเรื่องระบบจำนวนจริง ในบทนี้น้องๆ จะได้ทบทวนเรื่องรากที่สอง ตั้งแต่รู้จักสัญลักษณ์ การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนที่ติดเครื่องหมายราก และการจัดรูปไม่ให้ตัวส่วนติดเครื่องหมายราก

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


รากที่สอง

วีดีโอ 10.56 นาที

อธิบายเรื่อง ทบทวนรากที่สอง นิยาม สัญลักษณ์อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์รากที่สอง


แบบฝึกหัดเรื่องรากที่สอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 4 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องรากที่สอง ชุดที่ 1


การบวกและการลบจำนวนที่ติดเครื่องหมายราก

วีดีโอ 10.28 นาที

อธิบายเรื่อง หลักการอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การบวกและการลบจำนวนที่ติดเครื่องหมายราก


แบบฝึกหัดเรื่องการบวกลบจำนวนที่ติดราก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการบวกลบจำนวนที่ติดราก ชุดที่ 1


การคูณและการหารจำนวนที่ติดเครื่องหมายราก

วีดีโอ 13.03 นาที

อธิบายเรื่อง การคูณและการหารอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การคูณและการหารจำนวนที่ติดเครื่องหมายราก


แบบฝึกหัดเรื่องการคูณหารจำนวนที่ติดราก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 3 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณหารจำนวนที่ติดราก ชุดที่ 1


การจัดรูปให้ตัวส่วนไม่ติดเครื่องหมายราก

วีดีโอ 13.25 นาที

อธิบายเรื่อง การจัดรูปให้ส่วนไม่ติดราก สังยุคคืออะไร สูตรผลต่างกำลังสองอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การจัดรูปให้ตัวส่วนไม่ติดเครื่องหมายราก


แบบฝึกหัดเรื่องการจัดรูปให้ตัวส่วนไม่ติดราก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 3 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการจัดรูปให้ตัวส่วนไม่ติดราก ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดรากที่สอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดรากที่สอง ชุดที่ 1

ทบทวนรากที่สอง สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ทบทวนรากที่สอง?

เริ่มเรียนบทเรียนทบทวนรากที่สอง ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนทบทวนรากที่สอง ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.096 วินาที