คอร์สเรียนออนไลน์ > > ทบทวนทศนิยม

ทบทวนทศนิยม

วีดีโอ 4 บทเรียน (63 นาที) แบบฝึกหัด 16 ข้อ

ในบทนี้ เน้นทบทวนเรื่องทศนิยม คัดหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ การบวกทศนิยม การลบทศนิยม การคูณทศนิยม รวมไปถึง การหารทศนิยม ซึ่งพี่โต๋ได้ยกตัวอย่างการหารทศนิยมไว้หลายรูปแบบ พร้อมทั้งอธิบายเทคนิคการเลื่อนจุด ซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้การหารทศนิยมทำได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


รู้จักทศนิยม

วีดีโอ 2.27 นาที

อธิบายเรื่อง ทบทวนทศนิยม ความหมายของทศนิยม


การบวก-ลบทศนิยม

วีดีโอ 12.28 นาที

อธิบายเรื่อง การบวกและการลบทศนิยมอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การบวก-ลบทศนิยม


แบบฝึกหัดการบวก-ลบทศนิยม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดการบวก-ลบทศนิยม ชุดที่ 1


การคูณทศนิยม

วีดีโอ 8.38 นาที

อธิบายเรื่อง การคูณทศนิยมอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การคูณทศนิยม


แบบฝึกหัดการคูณทศนิยม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 3 ข้อ

แบบฝึกหัดการคูณทศนิยม ชุดที่ 1


การหารทศนิยม

วีดีโอ 14.10 นาที

อธิบายเรื่อง การหารทศนิยม เทคนิคการเลื่อนจุดอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การหารทศนิยม


แบบฝึกหัดการหารทศนิยม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 3 ข้อ

แบบฝึกหัดการหารทศนิยม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดทศนิยม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดทศนิยม ชุดที่ 1

ทบทวนทศนิยม สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ทบทวนทศนิยม?

เริ่มเรียนบทเรียนทบทวนทศนิยม ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนทบทวนทศนิยม ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.085 วินาที