คอร์สเรียนออนไลน์ > > ทบทวนเศษส่วน

ทบทวนเศษส่วน

วีดีโอ 5 บทเรียน (55 นาที) แบบฝึกหัด 16 ข้อ

น้องๆ อาจเคยได้รู้จักเศษส่วนมาบ้างในชั้นประถมปลาย เราจะได้เรียนเศษส่วนอย่างเข้มข้นในระดับชั้น ม.1 สำหรับในบทนี้ พี่โต๋ได้เลือกเนื้อหาสำคัญในเรื่องเศษส่วนมาทบทวนให้น้องๆ ได้แก่ การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวกเศษส่วน การลบเศษส่วน การคูณเศษส่วน

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


รู้จักเศษส่วน

วีดีโอ 3.32 นาที

อธิบายเรื่อง ทบทวนเศษส่วน รู้จักเศษส่วน ชนิดของเศษส่วน เศษส่วนแท้ เศษส่วนเกิน เศษส่วนจำนวนคละ


การเปรียบเทียบเศษส่วน

วีดีโอ 4.45 นาที

อธิบายเรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วนอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การเปรียบเทียบเศษส่วน


แบบฝึกหัดเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน ชุดที่ 1


การบวก-ลบเศษส่วน

วีดีโอ 7.45 นาที

อธิบายเรื่อง การบวกและการลบเศษส่วนอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การบวก-ลบเศษส่วน


แบบฝึกหัดเรื่องการบวก-ลบเศษส่วน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 3 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการบวก-ลบเศษส่วน ชุดที่ 1


ตัวอย่างที่ 6 - 8 การบวก-ลบเศษส่วน

วีดีโอ 8.38 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างที่ 6 - 8 การบวก-ลบเศษส่วน สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างที่ 6 - 8 การบวก-ลบเศษส่วนแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องการบวก-ลบเศษส่วน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 3 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการบวก-ลบเศษส่วน ชุดที่ 1


การคูณเศษส่วน

วีดีโอ 7.00 นาที

อธิบายเรื่อง การคูณเศษส่วนอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การคูณเศษส่วน


แบบฝึกหัดเศษส่วน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเศษส่วน ชุดที่ 1

ทบทวนเศษส่วน สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ทบทวนเศษส่วน?

เริ่มเรียนบทเรียนทบทวนเศษส่วน ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนทบทวนเศษส่วน ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.091 วินาที