คอร์สเรียนออนไลน์ > > ทบทวน ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

ทบทวน ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

วีดีโอ 2 บทเรียน (41 นาที) แบบฝึกหัด 15 ข้อ

การหา ห.ร.ม. และ การหา ค.ร.น. เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะได้นำไปใช้ในบทเรียนเรื่องอื่นๆ การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. สามารถทำได้หลายวิธี สำหรับบทนี้พี่โต๋เน้นทบทวนการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยการตั้งหาร ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมและได้ใช้บ่อยที่สุดค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การหา ห.ร.ม.

วีดีโอ 7.28 นาที

อธิบายเรื่อง ทบทวน ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ทบทวน ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตัวหารร่วมมาก วิธีหา ห.ร.ม.อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การหา ห.ร.ม.


แบบฝึกหัดเรื่องการหา ห.ร.ม. ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการหา ห.ร.ม. ชุดที่ 1


การหา ค.ร.น.

วีดีโอ 9.45 นาที

อธิบายเรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย วิธีหา ค.ร.น.อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การหา ค.ร.น.


แบบฝึกหัดเรื่องการหา ค.ร.น. ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการหา ค.ร.น. ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ชุดที่ 1

ทบทวน ห.ร.ม. และ ค.ร.น. สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ทบทวน ห.ร.ม. และ ค.ร.น.?

เริ่มเรียนบทเรียนทบทวน ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนทบทวน ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.063 วินาที