เนื้อหาและข้อสอบ


แนวข้อสอบเข้ามหิดลวิทย์ ชุดที่ 1

ข้อสอบ 35 ข้อ

พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันที


แนวข้อสอบเข้ามหิดลวิทย์ ชุดที่ 2

ข้อสอบ 35 ข้อ

พร้อมเฉลยอย่างละเอียดในรูปแบบ คลิป VDO สามารถทำข้อสอบบนเว็ปได้ 24Hr โปรแกรมตรวจอัตโนมัติรู้คะแนนทันที

แนวข้อสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง แนวข้อสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์?

เริ่มเรียนบทเรียนแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.044 วินาที