คอร์สเรียนออนไลน์ > > สรุปการประยุกต์ ม.ต้น

สรุปการประยุกต์ ม.ต้น

วีดีโอ 7 บทเรียน (41 นาที) แบบฝึกหัด 0 ข้อ

ในบทนี้เนื้อหาจะรวบรวมเกร็ดต่างๆ เกี่ยวกับการประยุกต์ ซึ่งการประยุกต์1 จะได้เรียนเรื่องเส้นโค้งปิดเชิงเดียว จุดภายในจุดภายนอก นอกจากนี้จะได้รู้จักแทนแกรม ของเล่นของชาวจีนและเทคนิคการหาจำนวนเฉพาะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


เส้นโค้งปิดเชิงเดียว

วีดีโอ 11.56 นาที

เนื้อหาเรื่องเส้นโค้งปิดเชิงเดียว จุดภายในและจุดภายนอก ข้อสังเกต อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แทนแกรม

วีดีโอ 1.14 นาที

เนื้อหาเรื่องแทนแกรม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การหาจำนวนเฉพาะ

วีดีโอ 9.04 นาที

เนื้อหาเรื่องการหาจำนวนเฉพาะ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


พาลินโดรม

วีดีโอ 5.53 นาที

เนื้อหาเรื่องแบบรูปของจำนวน พาลินโดรม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ลำดับฟิโบนักชี

วีดีโอ 4.11 นาที

เนื้อหาเรื่องลำดับฟิโบนักชี อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ข่ายงาน

วีดีโอ 4.15 นาที

เนื้อหาเรื่องข่ายงาน จุดยอดคี่ จุดยอดคู่ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ข่ายงานผ่านได้

วีดีโอ 5.41 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องข่ายงานผ่านได้

สรุปการประยุกต์ ม.ต้น สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สรุปการประยุกต์ ม.ต้น?

เริ่มเรียนบทเรียนสรุปการประยุกต์ ม.ต้น ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสรุปการประยุกต์ ม.ต้น ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.077 วินาที