คอร์สเรียนออนไลน์ > > สรุปการสร้าง ม.ต้น

สรุปการสร้าง ม.ต้น

วีดีโอ 13 บทเรียน (131 นาที) แบบฝึกหัด 0 ข้อ

เรียนบทนี้ต้องมีอุปกรณ์เสริม คือ วงเวียนค่ะ เนื้อหาจะเริ่มจากพื้นฐานเรขาคณิตก่อน แล้วต่อด้วยการสร้างส่วนของเส้นตรง การเเบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง  การสร้างมุมและการเเบ่งครึ่งมุมแล้วนำความรู้มาประยุกต์สร้างรูปสามเหลี่ยม การสร้างมุมขนาดต่างๆ เป็นบทที่สนุกค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


จุดและเส้นตรง

วีดีโอ 10.53 นาที

เนื้อหาเรื่องจุดและเส้นตรง สมบัติของจุดและเส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี มุม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การสร้างส่วนของเส้นตรง

วีดีโอ 1.52 นาที

เนื้อหาเรื่องการสร้างส่วนของเส้นตรง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง

วีดีโอ 14.22 นาที

เนื้อหาเรื่องการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การสร้างสามเหลี่ยมให้มีขนาดตามที่กำหนด

วีดีโอ 5.47 นาที

เนื้อหาเรื่องการสร้างสามเหลี่ยมให้มีขนาดตามที่กำหนด อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างเพิ่มเติมการสร้างสามเหลี่ยมให้มีขนาดตามที่กำหนด

วีดีโอ 11.03 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของเพิ่มเติมการสร้างสามเหลี่ยมให้มีขนาดตามที่กำหนด พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องเพิ่มเติมการสร้างสามเหลี่ยมให้มีขนาดตามที่กำหนดก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


มุมและขนาดของมุม

วีดีโอ 15.53 นาที

เนื้อหาเรื่องมุมและขนาดของมุม การสร้างมุม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การแบ่งครึ่งมุม

วีดีโอ 6.10 นาที

เนื้อหาเรื่องการแบ่งครึ่งมุม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การแบ่งส่วนของเส้นตรง

วีดีโอ 7.24 นาที

เนื้อหาเรื่องการแบ่งส่วนของเส้นตรง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดหนึ่งไปยังเส้นตรงที่กำหนด

วีดีโอ 10.30 นาที

เนื้อหาเรื่องการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดหนึ่งไปยังเส้นตรงที่กำหนด การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนด อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การสร้างมุมขนาดต่างๆ

วีดีโอ 9.17 นาที

เนื้อหาเรื่องการสร้างมุมขนาดต่างๆ การสร้างมุมฉาก การสร้างมุม 45 องศา อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการสร้างมุม 45 องศา

วีดีโอ 7.48 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการสร้างมุม 45 องศา พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการสร้างมุม 45 องศาก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


การสร้างมุม 60 องศา

วีดีโอ 15.42 นาที

เนื้อหาเรื่องการสร้างมุม 60 องศา อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการสร้างมุม 60 องศา

วีดีโอ 16.26 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการสร้างมุม 60 องศา พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการสร้างมุม 60 องศาก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ

สรุปการสร้าง ม.ต้น สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สรุปการสร้าง ม.ต้น?

เริ่มเรียนบทเรียนสรุปการสร้าง ม.ต้น ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสรุปการสร้าง ม.ต้น ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.117 วินาที