คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ > สรุปพื้นที่ผิวและปริมาตร ม.ต้น

สรุปพื้นที่ผิวและปริมาตร ม.ต้น

วีดีโอ 3 บทเรียน (79 นาที) แบบฝึกหัด 10 ข้อ

สรุปพื้นที่ผิวและปริมาตร ม.ต้น ในบทนี้จะเรียนเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงต่างๆ ได้แก่ ปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย กรวยตัดยอด ทรงกลม ซึ่งเนื้อหาจะเป็นสูตรทั้งหมด ต้องท่องจำ โจทย์ระดับสอบแข่งขันจะมีการนำรูปทรงต่างๆ มาผสมปนกันหลายรูปทรง การทำโจทย์ในบทนี้จึงเน้นวาดรูปประกอบเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของสิ่งที่โจทย์บอก

 

 

สรุปพื้นที่ผิวและปริมาตร ม.ต้น สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สรุปพื้นที่ผิวและปริมาตร ม.ต้น?

เริ่มเรียนบทเรียนสรุปพื้นที่ผิวและปริมาตร ม.ต้น ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 15 ตุลาคม 2562   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสรุปพื้นที่ผิวและปริมาตร ม.ต้น - DekTalent.com Page Load Time: 0.058 วินาที