คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์ > สรุประบบสมการเชิงเส้น ม.ต้น

สรุประบบสมการเชิงเส้น ม.ต้น

วีดีโอ 5 บทเรียน (96 นาที) แบบฝึกหัด 10 ข้อ

สรุประบบสมการเชิงเส้น ม.ต้น การแก้ระบบสมการเชิงเส้นเป็นการหาจุดตัดของเส้นตรงสองเส้นนั่นเอง และเนื้อหาที่ออกข้อสอบบ่อยในบทนี้คือ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น ได้แก่ โจทย์เกี่ยวกับกระแสน้ำ โจทย์แรงงาน โจทย์เกี่ยวกับท่อน้ำ โจทย์ของผสม โจทย์การแข่งขันต่อแต้ม เป็นต้น ซึ่งบทนี้ได้สรุปวิธีทำไว้ให้อย่างละเอียด

 

 

สรุประบบสมการเชิงเส้น ม.ต้น สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สรุประบบสมการเชิงเส้น ม.ต้น?

เริ่มเรียนบทเรียนสรุประบบสมการเชิงเส้น ม.ต้น ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 16 ตุลาคม 2562   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนสรุประบบสมการเชิงเส้น ม.ต้น - DekTalent.com Page Load Time: 0.065 วินาที