คอร์สเรียนออนไลน์ > > เศษส่วนของพหุนาม ม.2

เศษส่วนของพหุนาม ม.2

วีดีโอ 8 บทเรียน (277 นาที) แบบฝึกหัด 45 ข้อ

ก่อนเรียนบทนี้ ควรเรียนเรื่องพหุนามมาก่อน ซึ่งเศษส่วนของพหุนามก็คือ เศษส่วนที่มีเศษและส่วนเป็นพหุนาม เนื้อหาในบทนี้จะเน้นที่ การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนของพหุนาม การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ การเขียนแยกเศษส่วนของพหุนามให้เป็นเศษส่วนของพหุนามย่อย และการแก้สมการที่ของเศษส่วนของพหุนาม ซึ่งจะเรียนอีกครั้งในระดับชั้น ม.3

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


เศษส่วนอย่างต่ำ

วีดีโอ 14.43 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนอย่างต่ำ


แบบฝึกหัดเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำ ชุดที่ 2


การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

วีดีโอ 14.10 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม


โจทย์การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

วีดีโอ 9.49 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม


แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 1


การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

วีดีโอ 11.34 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม


การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม ตัวอย่างที่ 4

วีดีโอ 14.44 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม ตัวอย่างที่ 4


แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 1


การแยกเศษส่วนของพหุนามให้เป็นเศษส่วนของพหุนามย่อย

วีดีโอ 8.29 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแยกเศษส่วนของพหุนามให้เป็นเศษส่วนของพหุนามย่อย


โจทย์การแยกเศษส่วนของพหุนาม ตัวอย่างที่ 3

วีดีโอ 8.03 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์การแยกเศษส่วนของพหุนาม ตัวอย่างที่ 3


การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม

วีดีโอ 13.17 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม


แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 4

เศษส่วนของพหุนาม ม.2 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง เศษส่วนของพหุนาม ม.2?

เริ่มเรียนบทเรียนเศษส่วนของพหุนาม ม.2 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 30 กรกฎาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนเศษส่วนของพหุนาม ม.2 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.135 วินาที