คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.3 > เศษส่วนของพหุนาม ม.3

เศษส่วนของพหุนาม ม.3

วีดีโอ 8 บทเรียน (94 นาที) แบบฝึกหัด 45 ข้อ

เราได้เรียนเรื่องพหุนามและเศษส่วนของพหุนามมาบ้างแล้วตอน ม.1 และ ม.2สำหรับบทนี้เป็นการเรียนเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม ซึ่งก็คือ เศษส่วนที่มีเศษและส่วนเป็นพหุนาม เนื้อหาในบทนี้จะเน้นที่ การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนของพหุนาม การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ การเขียนแยกเศษส่วนของพหุนามให้เป็นเศษส่วนของพหุนามย่อย และการแก้สมการที่ของเศษส่วนของพหุนาม

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


เศษส่วนอย่างต่ำ

วีดีโอ 14.43 นาที 24,832

เนื้อหาเรื่องเศษส่วนของพหุนาม เศษส่วนอย่างต่ำ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

วีดีโอ 14.10 นาที 32,074

เนื้อหาเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

วีดีโอ 9.49 นาที 24,022

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนของพหุนามก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

วีดีโอ 11.34 นาที 26,545

เนื้อหาเรื่องการคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

วีดีโอ 14.44 นาที 28,146

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการคูณและการหารเศษส่วนของพหุนามก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


การแยกเศษส่วนของพหุนามให้เป็นเศษส่วนของพหุนามย่อย

วีดีโอ 8.29 นาที 30,647

เนื้อหาเรื่องการแยกเศษส่วนของพหุนามให้เป็นเศษส่วนของพหุนามย่อย อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการแยกเศษส่วนของพหุนามให้เป็นเศษส่วนของพหุนามย่อย

วีดีโอ 8.03 นาที 24,145

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแยกเศษส่วนของพหุนามให้เป็นเศษส่วนของพหุนามย่อย พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแยกเศษส่วนของพหุนามให้เป็นเศษส่วนของพหุนามย่อยก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม

วีดีโอ 13.17 นาที 25,803

เนื้อหาเรื่องการแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 4

แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 4

เศษส่วนของพหุนาม ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง เศษส่วนของพหุนาม ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนเศษส่วนของพหุนาม ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

เศษส่วนของพหุนาม ม.3.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนเศษส่วนของพหุนาม ม.3 - DekTalent.com Page Load Time: 0.006 วินาที