คอร์สเรียนออนไลน์ > > เศษส่วนของพหุนาม ม.3

เศษส่วนของพหุนาม ม.3

วีดีโอ 8 บทเรียน (277 นาที) แบบฝึกหัด 45 ข้อ

เราได้เรียนเรื่องพหุนามและเศษส่วนของพหุนามมาบ้างแล้วตอน ม.1 และ ม.2สำหรับบทนี้เป็นการเรียนเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม ซึ่งก็คือ เศษส่วนที่มีเศษและส่วนเป็นพหุนาม เนื้อหาในบทนี้จะเน้นที่ การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนของพหุนาม การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ การเขียนแยกเศษส่วนของพหุนามให้เป็นเศษส่วนของพหุนามย่อย และการแก้สมการที่ของเศษส่วนของพหุนาม

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


เศษส่วนอย่างต่ำ

วีดีโอ 14.43 นาที

เนื้อหาเรื่องเศษส่วนของพหุนาม เศษส่วนอย่างต่ำ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำ ชุดที่ 2


การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

วีดีโอ 14.10 นาที

เนื้อหาเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

วีดีโอ 9.49 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนของพหุนามก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 1


การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

วีดีโอ 11.34 นาที

เนื้อหาเรื่องการคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

วีดีโอ 14.44 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการคูณและการหารเศษส่วนของพหุนามก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 1


การแยกเศษส่วนของพหุนามให้เป็นเศษส่วนของพหุนามย่อย

วีดีโอ 8.29 นาที

เนื้อหาเรื่องการแยกเศษส่วนของพหุนามให้เป็นเศษส่วนของพหุนามย่อย อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการแยกเศษส่วนของพหุนามให้เป็นเศษส่วนของพหุนามย่อย

วีดีโอ 8.03 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแยกเศษส่วนของพหุนามให้เป็นเศษส่วนของพหุนามย่อย พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแยกเศษส่วนของพหุนามให้เป็นเศษส่วนของพหุนามย่อยก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม

วีดีโอ 13.17 นาที

เนื้อหาเรื่องการแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเศษส่วนของพหุนาม ชุดที่ 4

เศษส่วนของพหุนาม ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง เศษส่วนของพหุนาม ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนเศษส่วนของพหุนาม ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนเศษส่วนของพหุนาม ม.3 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.139 วินาที