คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.3 > การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.3

การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.3

วีดีโอ 6 บทเรียน (58 นาที) แบบฝึกหัด 0 ข้อ

ในบทนี้เนื้อหาจะต่อยอดจากการแยกตัวประกอบที่ได้เรียนมาตอน ม.2 ซึ่งในบทนี้จะเรียกอีก 4 วิธี คือ การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบผลบวกและผลต่างกำลังสาม การแยกตัวประกอบแบบเพิ่มเข้า-ลบออก การแยกตัวประกอบแบบจับคู่-ดึงตัวร่วม และการแยกตัวประกอบแบบหารสังเคราะห์ ทุกวิธีเป็นพื้นฐานในการแก้สมการค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การแยกตัวประกอบแบบผลบวกและผลต่างกำลังสาม

วีดีโอ 7.28 นาที 23,868

เนื้อหาเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มากกว่าดีกรีสอง วิธีที่ 5 การแยกตัวประกอบฯแบบผลบวกและผลต่างกำลังสาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการแยกตัวประกอบแบบผลบวกและผลต่างกำลังสาม

วีดีโอ 7.25 นาที 27,915

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแยกตัวประกอบแบบผลบวกและผลต่างกำลังสาม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแยกตัวประกอบแบบผลบวกและผลต่างกำลังสามก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


การแยกตัวประกอบแบบเพิ่มเข้า-ลบออก

วีดีโอ 11.07 นาที 22,564

เนื้อหาเรื่องวิธีที่ 6 การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบเพิ่มเข้า-ลบออก อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การแยกตัวประกอบแบบจับคู่-ดึงตัวร่วม

วีดีโอ 7.39 นาที 28,152

เนื้อหาเรื่องวิธีที่ 7 การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบจับคู่และดึงตัวร่วม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การแยกตัวประกอบแบบหารสังเคราะห์

วีดีโอ 11.39 นาที 34,346

เนื้อหาเรื่องวิธีที่ 8 การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบหารสังเคราะห์ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการแยกตัวประกอบแบบหารสังเคราะห์

วีดีโอ 13.35 นาที 32,831

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแยกตัวประกอบของพหุนามแบบหารสังเคราะห์ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามแบบหารสังเคราะห์ก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ

การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนการแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.3.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนการแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.3 - DekTalent.com Page Load Time: 0.005 วินาที