คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.3 > รากที่สอง ม.3

รากที่สอง ม.3

วีดีโอ 8 บทเรียน (80 นาที) แบบฝึกหัด 25 ข้อ

ในบทนี้ น้องจะได้เรียนเรื่องรากที่สอง โดยเน้นที่สมบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับรากที่สอง การบวก ลบ คูณ และหารของจำนวนที่ติดอยู่ในรูปกรณฑ์ การหาค่าจำนวนที่ติดอยู่ในรูปกรณฑ์ ซึ่งเรื่องรากที่สองนี้เป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป เช่น เรื่องจำนวนจริง เป็นต้น

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


รากที่สอง

วีดีโอ 9.39 นาที 32,614

อธิบายเรื่อง รากที่สอง เครื่องหมาย กรณฑ์ รากที่สองของศูนย์อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์รากที่สอง


รากที่สองที่ถอดไม่ลงตัว

วีดีโอ 5.27 นาที 33,435

อธิบายเรื่อง รากที่สองที่ถอดไม่ลงตัวอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์รากที่สองที่ถอดไม่ลงตัว


สมบัติของรากที่สอง

วีดีโอ 11.00 นาที 20,846

อธิบายเรื่อง สมบัติของรากที่สอง ข้อ 1 สมบัติของรากที่สอง ข้อ 2 สมบัติของรากที่สอง ข้อ 3 สมบัติของรากที่สอง ข้อ 4อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์สมบัติของรากที่สอง


ตัวอย่างสมบัติของรากที่สอง

วีดีโอ 10.27 นาที 25,030

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างสมบัติของรากที่สอง สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างสมบัติของรากที่สองแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


ตัวอย่างที่ 2 สมบัติของรากที่สอง

วีดีโอ 5.36 นาที 19,450

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างที่ 2 สมบัติของรากที่สอง สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างที่ 2 สมบัติของรากที่สองแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


การบวกและการลบจำนวนที่อยู่ในรูปรากที่สอง

วีดีโอ 16.23 นาที 26,487

อธิบายเรื่อง การดำเนินการของจำนวนจริงที่เกี่ยวกับรากที่สอง สมบัติการสลับที่การบวก สมบัติการสลับที่การคูณ สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการบวก สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการคูณ สมบัติการแจกแจงอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การบวกและการลบจำนวนที่อยู่ในรูปรากที่สอง


การคูณและการหารจำนวนที่อยู่ในรูปรากที่สอง

วีดีโอ 12.18 นาที 28,609

อธิบายเรื่อง การคูณและการหารอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การคูณและการหารจำนวนที่อยู่ในรูปรากที่สอง


ตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่องรากที่สอง

วีดีโอ 6.15 นาที 21,350

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่องรากที่สอง สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่องรากที่สองแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะรากที่สอง ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง รากที่สอง ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนรากที่สอง ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

รากที่สอง ม.3.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนรากที่สอง ม.3 - DekTalent.com Page Load Time: 0.005 วินาที