คอร์สเรียนออนไลน์ > > รากที่สอง ม.3

รากที่สอง ม.3

วีดีโอ 8 บทเรียน (137 นาที) แบบฝึกหัด 25 ข้อ

ในบทนี้ น้องจะได้เรียนเรื่องรากที่สอง โดยเน้นที่สมบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับรากที่สอง การบวก ลบ คูณ และหารของจำนวนที่ติดอยู่ในรูปกรณฑ์ การหาค่าจำนวนที่ติดอยู่ในรูปกรณฑ์ ซึ่งเรื่องรากที่สองนี้เป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป เช่น เรื่องจำนวนจริง เป็นต้น

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


รากที่สอง

วีดีโอ 9.39 นาที

อธิบายเรื่อง รากที่สอง เครื่องหมาย กรณฑ์ รากที่สองของศูนย์อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์รากที่สอง


แบบฝึกหัดเรื่องรากที่สอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องรากที่สอง ชุดที่ 1


รากที่สองที่ถอดไม่ลงตัว

วีดีโอ 5.27 นาที

อธิบายเรื่อง รากที่สองที่ถอดไม่ลงตัวอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์รากที่สองที่ถอดไม่ลงตัว


สมบัติของรากที่สอง

วีดีโอ 11.00 นาที

อธิบายเรื่อง สมบัติของรากที่สอง ข้อ 1 สมบัติของรากที่สอง ข้อ 2 สมบัติของรากที่สอง ข้อ 3 สมบัติของรากที่สอง ข้อ 4อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์สมบัติของรากที่สอง


ตัวอย่างสมบัติของรากที่สอง

วีดีโอ 10.27 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างสมบัติของรากที่สอง สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างสมบัติของรากที่สองแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


ตัวอย่างที่ 2 สมบัติของรากที่สอง

วีดีโอ 5.36 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างที่ 2 สมบัติของรากที่สอง สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างที่ 2 สมบัติของรากที่สองแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


การบวกและการลบจำนวนที่อยู่ในรูปรากที่สอง

วีดีโอ 16.23 นาที

อธิบายเรื่อง การดำเนินการของจำนวนจริงที่เกี่ยวกับรากที่สอง สมบัติการสลับที่การบวก สมบัติการสลับที่การคูณ สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการบวก สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการคูณ สมบัติการแจกแจงอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การบวกและการลบจำนวนที่อยู่ในรูปรากที่สอง


แบบฝึกหัดการบวกลบรากที่สอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดการบวกลบรากที่สอง ชุดที่ 1


การคูณและการหารจำนวนที่อยู่ในรูปรากที่สอง

วีดีโอ 12.18 นาที

อธิบายเรื่อง การคูณและการหารอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การคูณและการหารจำนวนที่อยู่ในรูปรากที่สอง


แบบฝึกหัดการคูณหารรากที่สอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดการคูณหารรากที่สอง ชุดที่ 1


ตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่องรากที่สอง

วีดีโอ 6.15 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่องรากที่สอง สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่องรากที่สองแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดรากที่สอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดรากที่สอง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดรากที่สอง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดรากที่สอง ชุดที่ 2

รากที่สอง ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง รากที่สอง ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนรากที่สอง ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนรากที่สอง ม.3 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.12 วินาที