คอร์สเรียนออนไลน์ > > ความคล้าย ม.3

ความคล้าย ม.3

วีดีโอ 4 บทเรียน (263 นาที) แบบฝึกหัด 55 ข้อ

ในบทนี้จะพูดถึงรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกัน แล้วจะเกิดความสัมพันธ์อย่างไรบ้าง บทนี้เป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ อีก เช่น เวกเตอร์ ตรีโกณมิติ เป็นต้น เป็นบทที่มีเนื้อหาไม่มากค่ะ อาศัยการวาดรูป และการแก้สมการช่วยในการหาคำตอบของแต่ละข้อ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


รูปที่คล้ายกัน

วีดีโอ 10.04 นาที

อธิบายเรื่อง รูปที่คล้ายกัน รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกัน


ตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกัน

วีดีโอ 11.48 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกัน สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกันแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกัน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกัน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกัน ชุดที่ 2


ตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกัน แบบยาก

วีดีโอ 8.11 นาที

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกัน แบบยาก สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกัน แบบยากแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกัน แบบยาก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกัน แบบยาก ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกัน แบบยาก ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกัน แบบยาก ชุดที่ 2


การนำเรื่องความคล้ายไปใช้

วีดีโอ 13.03 นาที

อธิบายเรื่อง การนำเรื่องความคล้ายไปใช้อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การนำเรื่องความคล้ายไปใช้


แบบฝึกหัดเรื่องการนำเรื่องความคล้ายไปใช้ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการนำเรื่องความคล้ายไปใช้ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดความคล้าย ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดความคล้าย ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดความคล้าย ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดความคล้าย ชุดที่ 2

ความคล้าย ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ความคล้าย ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนความคล้าย ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 18 กันยายน 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนความคล้าย ม.3 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.089 วินาที