คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.3 > ความคล้าย ม.3

ความคล้าย ม.3

วีดีโอ 4 บทเรียน (43 นาที) แบบฝึกหัด 55 ข้อ

ในบทนี้จะพูดถึงรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกัน แล้วจะเกิดความสัมพันธ์อย่างไรบ้าง บทนี้เป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ อีก เช่น เวกเตอร์ ตรีโกณมิติ เป็นต้น เป็นบทที่มีเนื้อหาไม่มากค่ะ อาศัยการวาดรูป และการแก้สมการช่วยในการหาคำตอบของแต่ละข้อ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


รูปที่คล้ายกัน

วีดีโอ 10.04 นาที 25,181

อธิบายเรื่อง รูปที่คล้ายกัน รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันอย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกัน


ตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกัน

วีดีโอ 11.48 นาที 33,488

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกัน สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกันแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


ตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกัน แบบยาก

วีดีโอ 8.11 นาที 27,336

ตัวอย่างโจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกัน แบบยาก สำหรับน้องที่ได้เรื่องตัวอย่างโจทย์รูปที่คล้ายกัน แบบยากแล้วให้ลองดูตัวอย่างแบบประยุกต์นี้ด้วยค่ะ


การนำเรื่องความคล้ายไปใช้

วีดีโอ 13.03 นาที 28,850

อธิบายเรื่อง การนำเรื่องความคล้ายไปใช้อย่างละเอียด และตัวอย่างโจทย์การนำเรื่องความคล้ายไปใช้ความคล้าย ม.3 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง ความคล้าย ม.3?

เริ่มเรียนบทเรียนความคล้าย ม.3 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

ความคล้าย ม.3.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนความคล้าย ม.3 - DekTalent.com Page Load Time: 0.005 วินาที