คอร์สเรียนออนไลน์ > > พหุนาม ม.2

พหุนาม ม.2

วีดีโอ 13 บทเรียน (376 นาที) แบบฝึกหัด 105 ข้อ

ในบทนี้เนื้อหาเริ่มจาก รู้จักเอกนาม การบวก ลบ คูณและหารเอกนาม จากนั้นจะเรียนเรื่องพหุนาม ซึ่งเน้นการบวก ลบ คูณและหารพหุนาม ซึ่งการหารพหุนามจะมีหลายวิธี ได้แก่ การหารพหุนามด้วยเอกนาม การหารพหุนามด้วยพหุนาม การหารสังเคราะห์ และการหาเศษจากการหารโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องเศษส่วนของพหุนามต่อไปค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


เอกนาม

วีดีโอ 7.47 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเอกนาม


แบบฝึกหัดเรื่องเอกนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องเอกนาม ชุดที่ 1


การบวกและการลบเอกนาม

วีดีโอ 7.25 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบเอกนาม


การคูณและการหารเอกนาม

วีดีโอ 12.23 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณและการหารเอกนาม


พหุนาม

วีดีโอ 7.18 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพหุนาม


การบวกและการลบพหุนาม

วีดีโอ 13.00 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบพหุนาม


แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบพหุนาม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบพหุนาม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบพหุนาม ชุดที่ 2


การคูณพหุนาม

วีดีโอ 14.14 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณพหุนาม


แบบฝึกหัดเรื่องการคูณพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณพหุนาม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการคูณพหุนาม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณพหุนาม ชุดที่ 2


สรุปสูตรการคูณพหุนาม

วีดีโอ 16.40 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสรุปสูตรการคูณพหุนาม


แบบฝึกหัดเรื่องสรุปสูตรการคูณพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องสรุปสูตรการคูณพหุนาม ชุดที่ 1


ตัวอย่างการคูณพหุนาม

วีดีโอ 12.41 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องตัวอย่างการคูณพหุนาม


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการคูณพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการคูณพหุนาม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการคูณพหุนาม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการคูณพหุนาม ชุดที่ 2


การหารพหุนาม

วีดีโอ 9.27 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหารพหุนาม


การหารพหุนามด้วยพหุนาม

วีดีโอ 12.03 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหารพหุนามด้วยพหุนาม


ตัวอย่างการหารพหุนามด้วยพหุนาม

วีดีโอ 9.29 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องตัวอย่างการหารพหุนามด้วยพหุนาม


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการหารพหุนามด้วยพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการหารพหุนามด้วยพหุนาม ชุดที่ 1


การหารพหุนามโดยใช้การหารสังเคราะห์

วีดีโอ 10.30 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหารพหุนามโดยใช้การหารสังเคราะห์


แบบฝึกหัดเรื่องการหารพหุนามโดยใช้การหารสังเคราะห์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการหารพหุนามโดยใช้การหารสังเคราะห์ ชุดที่ 1


ทฤษฎีบทเศษเหลือ

วีดีโอ 6.40 นาที

คลิปวีดีโอเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือ


แบบฝึกหัดเรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดพหุนาม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดพหุนาม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดพหุนาม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดพหุนาม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดพหุนาม ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดพหุนาม ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดพหุนาม ชุดที่ 4


แบบฝึกหัดพหุนาม ชุดที่ 5

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดพหุนาม ชุดที่ 5

พหุนาม ม.2 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง พหุนาม ม.2?

เริ่มเรียนบทเรียนพหุนาม ม.2 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 30 กรกฎาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนพหุนาม ม.2 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.203 วินาที