คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1 > พหุนาม ม.1

พหุนาม ม.1

วีดีโอ 13 บทเรียน (138 นาที) แบบฝึกหัด 105 ข้อ

ในบทนี้เนื้อหาเริ่มจาก รู้จักเอกนาม การบวก ลบ คูณและหารเอกนาม จากนั้นจะเรียนเรื่องพหุนาม ซึ่งเน้นการบวก ลบ คูณและหารพหุนาม ซึ่งการหารพหุนามจะมีหลายวิธีให้ได้ศึกษากัน เป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องพหุนามและเศษส่วนของพหุนามใน ม. 2 และ ม.3 ค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


เอกนาม

วีดีโอ 7.47 นาที 26,311

เนื้อหาเรื่องเอกนาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การบวกและการลบเอกนาม

วีดีโอ 7.25 นาที 27,055

เนื้อหาเรื่องการบวกและการลบเอกนามที่คล้ายกัน การคูณและการหารเอกนาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การคูณและการหารเอกนาม

วีดีโอ 12.23 นาที 23,322

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการคูณและการหารเอกนาม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการคูณและการหารเอกนามก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


พหุนาม

วีดีโอ 7.18 นาที 27,101

เนื้อหาเรื่องพหุนาม ดีกรีของพหุนาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การบวกและการลบพหุนาม

วีดีโอ 13.00 นาที 21,180

เนื้อหาเรื่องการบวกและการลบพหุนาม วิธีที่1 การบวกและการลบในแนวนอน หลักการถอดวงเล็บ วิธีที่2 การบวกและการลบในแนวตั้ง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การคูณพหุนาม

วีดีโอ 14.14 นาที 21,427

เนื้อหาเรื่องการคูณพหุนาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


สรุปสูตรการคูณพหุนาม

วีดีโอ 16.40 นาที 32,313

เนื้อหาเรื่องสรุปสูตรการคูณพหุนาม กำลังสองสมบูรณ์ ผลต่างกำลังสอง ผลบวกและผลต่างกำลังสาม กำลังสามสมบูรณ์ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการคูณพหุนาม

วีดีโอ 12.41 นาที 20,982

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการคูณพหุนาม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการคูณพหุนามก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


การหารพหุนาม

วีดีโอ 9.27 นาที 26,522

เนื้อหาเรื่องการหารพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การหารพหุนามด้วยพหุนาม

วีดีโอ 12.03 นาที 31,198

เนื้อหาเรื่องการหารพหุนามด้วยพหุนาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการหารพหุนามด้วยพหุนาม

วีดีโอ 9.29 นาที 24,918

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการหารพหุนามด้วยพหุนาม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการหารพหุนามด้วยพหุนามก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


การหารพหุนามโดยใช้การหารสังเคราะห์

วีดีโอ 10.30 นาที 17,859

เนื้อหาเรื่องการหารพหุนามโดยใช้การหารสังเคราะห์ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ทฤษฎีบทเศษเหลือ

วีดีโอ 6.40 นาที 29,069

เนื้อหาเรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


พหุนาม ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง พหุนาม ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนพหุนาม ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

พหุนาม ม.1.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนพหุนาม ม.1 - DekTalent.com Page Load Time: 0.01 วินาที