คอร์สเรียนออนไลน์ > > พหุนาม ม.1

พหุนาม ม.1

วีดีโอ 13 บทเรียน (376 นาที) แบบฝึกหัด 105 ข้อ

ในบทนี้เนื้อหาเริ่มจาก รู้จักเอกนาม การบวก ลบ คูณและหารเอกนาม จากนั้นจะเรียนเรื่องพหุนาม ซึ่งเน้นการบวก ลบ คูณและหารพหุนาม ซึ่งการหารพหุนามจะมีหลายวิธีให้ได้ศึกษากัน เป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องพหุนามและเศษส่วนของพหุนามใน ม. 2 และ ม.3 ค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


เอกนาม

วีดีโอ 7.47 นาที

เนื้อหาเรื่องเอกนาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องเอกนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องเอกนาม ชุดที่ 1


การบวกและการลบเอกนาม

วีดีโอ 7.25 นาที

เนื้อหาเรื่องการบวกและการลบเอกนามที่คล้ายกัน การคูณและการหารเอกนาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การคูณและการหารเอกนาม

วีดีโอ 12.23 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการคูณและการหารเอกนาม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการคูณและการหารเอกนามก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


พหุนาม

วีดีโอ 7.18 นาที

เนื้อหาเรื่องพหุนาม ดีกรีของพหุนาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การบวกและการลบพหุนาม

วีดีโอ 13.00 นาที

เนื้อหาเรื่องการบวกและการลบพหุนาม วิธีที่1 การบวกและการลบในแนวนอน หลักการถอดวงเล็บ วิธีที่2 การบวกและการลบในแนวตั้ง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบพหุนาม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบพหุนาม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการลบพหุนาม ชุดที่ 2


การคูณพหุนาม

วีดีโอ 14.14 นาที

เนื้อหาเรื่องการคูณพหุนาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการคูณพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณพหุนาม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการคูณพหุนาม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการคูณพหุนาม ชุดที่ 2


สรุปสูตรการคูณพหุนาม

วีดีโอ 16.40 นาที

เนื้อหาเรื่องสรุปสูตรการคูณพหุนาม กำลังสองสมบูรณ์ ผลต่างกำลังสอง ผลบวกและผลต่างกำลังสาม กำลังสามสมบูรณ์ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องสรุปสูตรการคูณพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องสรุปสูตรการคูณพหุนาม ชุดที่ 1


ตัวอย่างการคูณพหุนาม

วีดีโอ 12.41 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการคูณพหุนาม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการคูณพหุนามก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการคูณพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการคูณพหุนาม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการคูณพหุนาม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการคูณพหุนาม ชุดที่ 2


การหารพหุนาม

วีดีโอ 9.27 นาที

เนื้อหาเรื่องการหารพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การหารพหุนามด้วยพหุนาม

วีดีโอ 12.03 นาที

เนื้อหาเรื่องการหารพหุนามด้วยพหุนาม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการหารพหุนามด้วยพหุนาม

วีดีโอ 9.29 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการหารพหุนามด้วยพหุนาม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการหารพหุนามด้วยพหุนามก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการหารพหุนามด้วยพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการหารพหุนามด้วยพหุนาม ชุดที่ 1


การหารพหุนามโดยใช้การหารสังเคราะห์

วีดีโอ 10.30 นาที

เนื้อหาเรื่องการหารพหุนามโดยใช้การหารสังเคราะห์ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการหารพหุนามโดยใช้การหารสังเคราะห์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการหารพหุนามโดยใช้การหารสังเคราะห์ ชุดที่ 1


ทฤษฎีบทเศษเหลือ

วีดีโอ 6.40 นาที

เนื้อหาเรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดพหุนาม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดพหุนาม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดพหุนาม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดพหุนาม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดพหุนาม ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดพหุนาม ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดพหุนาม ชุดที่ 4


แบบฝึกหัดพหุนาม ชุดที่ 5

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดพหุนาม ชุดที่ 5

พหุนาม ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง พหุนาม ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนพหุนาม ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 29 กรกฎาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนพหุนาม ม.1 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.21 วินาที