คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1 > การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ม.1

การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ม.1

วีดีโอ 3 บทเรียน (14 นาที) แบบฝึกหัด 0 ข้อ

ในบทนี้จะได้รู้เรียนเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ และการเขียนประโยคที่เชื่อมกันด้วย ถ้า ... แล้ว การหาค่าความจริงของประโยคเงื่อนไข ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องการให้เหตุผลในระดับมัธยมปลาย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ข้อความคาดการณ์

วีดีโอ 4.28 นาที 28,927

เนื้อหาเรื่องข้อความคาดการณ์ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ประโยคเงื่อนไข

วีดีโอ 6.49 นาที 26,029

เนื้อหาเรื่องประโยคเงื่อนไข อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


บทกลับของประโยคเงื่อนไข

วีดีโอ 2.31 นาที 21,006

เนื้อหาเรื่องบทกลับของประโยคเงื่อนไข อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง

การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนการเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนการเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ม.1 - DekTalent.com Page Load Time: 0.004 วินาที