คอร์สเรียนออนไลน์ > > การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ม.1

การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ม.1

วีดีโอ 3 บทเรียน (14 นาที) แบบฝึกหัด 0 ข้อ

ในบทนี้จะได้รู้เรียนเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ และการเขียนประโยคที่เชื่อมกันด้วย ถ้า ... แล้ว การหาค่าความจริงของประโยคเงื่อนไข ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องการให้เหตุผลในระดับมัธยมปลาย

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ข้อความคาดการณ์

วีดีโอ 4.28 นาที

เนื้อหาเรื่องข้อความคาดการณ์ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ประโยคเงื่อนไข

วีดีโอ 6.49 นาที

เนื้อหาเรื่องประโยคเงื่อนไข อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


บทกลับของประโยคเงื่อนไข

วีดีโอ 2.31 นาที

เนื้อหาเรื่องบทกลับของประโยคเงื่อนไข อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง

การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนการเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

download

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 17 มิถุนายน 2562   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนการเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล ม.1 - DekTalent.com Page Load Time: 0.005 วินาที