คอร์สเรียนออนไลน์ > > การประยุกต์1 ม.1

การประยุกต์1 ม.1

วีดีโอ 3 บทเรียน (22 นาที) แบบฝึกหัด 0 ข้อ

ในบทนี้เนื้อหาจะรวบรวมเกร็ดต่างๆ เกี่ยวกับการประยุกต์ ซึ่งการประยุกต์1 จะได้เรียนเรื่องเส้นโค้งปิดเชิงเดียว จุดภายในจุดภายนอก นอกจากนี้จะได้รู้จักแทนแกรม ของเล่นของชาวจีนและเทคนิคการหาจำนวนเฉพาะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


เส้นโค้งปิดเชิงเดียว

วีดีโอ 11.56 นาที

เนื้อหาเรื่องเส้นโค้งปิดเชิงเดียว จุดภายในและจุดภายนอก ข้อสังเกต อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แทนแกรม

วีดีโอ 1.14 นาที

เนื้อหาเรื่องแทนแกรม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การหาจำนวนเฉพาะ

วีดีโอ 9.04 นาที

เนื้อหาเรื่องการหาจำนวนเฉพาะ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง

การประยุกต์1 ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง การประยุกต์1 ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนการประยุกต์1 ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

download

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 17 มิถุนายน 2562   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนการประยุกต์1 ม.1 - DekTalent.com Page Load Time: 0.004 วินาที