คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1 > สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1

วีดีโอ 6 บทเรียน (77 นาที) แบบฝึกหัด 80 ข้อ

สมการเป็นบทเรียนที่สำคัญมาก เพราะเป็นพื้นฐานในการคำนวณและการหาคำตอบของอีกหลายๆ บท ใน ม.1 เราจะได้รู้จักสมการและอสมการเเละเรียนการแก้สมการในรูปแบบต่างๆ เช่น สมการที่อยู่ในรูปเศษส่วน พร้อมทั้งฝึกแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์

วีดีโอ 3.39 นาที 17,198

เนื้อหาเรื่องประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


สมการและอสมการ

วีดีโอ 11.07 นาที 26,048

เนื้อหาเรื่องสมการ อสมการ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การแก้สมการ

วีดีโอ 10.11 นาที 23,997

เนื้อหาเรื่องการแก้สมการ หลักการแก้สมการ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการแก้สมการ

วีดีโอ 11.33 นาที 21,310

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแก้สมการ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแก้สมการก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


ตัวอย่างเพิ่มเติมการแก้สมการ

วีดีโอ 12.41 นาที 33,089

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแก้สมการ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแก้สมการก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


โจทย์ปัญหาสมการ

วีดีโอ 13.02 นาที 19,674

เนื้อหาเรื่องหลักการแก้โจทย์ปัญหาสมการ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 4

แบบฝึกหัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 4

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 21 เมษายน 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1 - DekTalent.com Page Load Time: 0.005 วินาที