คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1 > การประมาณค่า ม.1

การประมาณค่า ม.1

วีดีโอ 5 บทเรียน (35 นาที) แบบฝึกหัด 0 ข้อ

การประมาณค่า เป็นการนำการประมาณมาใช้ในการคำนวณ เพื่อให้สามารถคำนวณได้เร็วขึ้น เป็นบทเรียนที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การคำนวณราคาอย่างคร่าวๆ เมื่อไปซื้อของ เป็นต้น เป็นบทเล็กๆ ที่น้องๆ จะทำคะแนนได้ดีค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การประมาณ

วีดีโอ 5.31 นาที 27,093

เนื้อหาเรื่องการประมาณ การประมาณค่า อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การปัดเศษ

วีดีโอ 11.50 นาที 28,549

เนื้อหาเรื่องการปัดเศษ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การปัดเศษเมื่อปริมาณเป็นทศนิยม

วีดีโอ 5.10 นาที 18,091

เนื้อหาเรื่องการปัดเศษเมื่อปริมาณเป็นทศนิยม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การบวกลบคูณหาร โดยใช้การประมาณค่า

วีดีโอ 3.54 นาที 20,377

เนื้อหาเรื่องการบวกลบคูณหาร โดยใช้การประมาณค่า อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การนำไปใช้

วีดีโอ 9.30 นาที 29,995

เนื้อหาเรื่องการนำไปใช้ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง

การประมาณค่า ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง การประมาณค่า ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนการประมาณค่า ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

การประมาณค่า ม.1.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนการประมาณค่า ม.1 - DekTalent.com Page Load Time: 0.004 วินาที