คอร์สเรียนออนไลน์ > > การประมาณค่า ม.1

การประมาณค่า ม.1

วีดีโอ 5 บทเรียน (35 นาที) แบบฝึกหัด 0 ข้อ

การประมาณค่า เป็นการนำการประมาณมาใช้ในการคำนวณ เพื่อให้สามารถคำนวณได้เร็วขึ้น เป็นบทเรียนที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การคำนวณราคาอย่างคร่าวๆ เมื่อไปซื้อของ เป็นต้น เป็นบทเล็กๆ ที่น้องๆ จะทำคะแนนได้ดีค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การประมาณ

วีดีโอ 5.31 นาที

เนื้อหาเรื่องการประมาณ การประมาณค่า อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การปัดเศษ

วีดีโอ 11.50 นาที

เนื้อหาเรื่องการปัดเศษ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การปัดเศษเมื่อปริมาณเป็นทศนิยม

วีดีโอ 5.10 นาที

เนื้อหาเรื่องการปัดเศษเมื่อปริมาณเป็นทศนิยม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การบวกลบคูณหาร โดยใช้การประมาณค่า

วีดีโอ 3.54 นาที

เนื้อหาเรื่องการบวกลบคูณหาร โดยใช้การประมาณค่า อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การนำไปใช้

วีดีโอ 9.30 นาที

เนื้อหาเรื่องการนำไปใช้ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง

การประมาณค่า ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง การประมาณค่า ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนการประมาณค่า ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 29 กรกฎาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com บทเรียนการประมาณค่า ม.1 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.064 วินาที