คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1 > เศษส่วนและทศนิยม ม.1

เศษส่วนและทศนิยม ม.1

วีดีโอ 13 บทเรียน (188 นาที) แบบฝึกหัด 155 ข้อ

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ เรื่องเศษส่วน และเรื่องทศนิยม บทเรียนเริ่มจากเรื่องเศษส่วนจะได้เรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน เเละโจทย์เกี่ยวกับเศษส่วน หลังจากนั้นจะเรียนทศนิยมต่อ โดยเน้นการเปรียบเทียบ และการบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การแสดงเศษส่วนบนเส้นจำนวน

วีดีโอ 8.22 นาที 21,787

เนื้อหาเรื่องการแสดงเศษส่วนบนเส้นจำนวน ชนิดของเศษส่วน เศษส่วนแท้ เศษส่วนเกิน เศษส่วนจำนวนคละ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การเปรียบเทียบเศษส่วน

วีดีโอ 9.26 นาที 26,260

เนื้อหาเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การบวกลบเศษส่วน

วีดีโอ 9.10 นาที 21,872

เนื้อหาเรื่องการบวกลบเศษส่วน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


เทคนิคการบวกลบเศษส่วน

วีดีโอ 11.45 นาที 25,076

เนื้อหาเรื่องเทคนิคการบวกลบเศษส่วน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การคูณและการหารเศษส่วน

วีดีโอ 11.27 นาที 20,559

เนื้อหาเรื่องการคูณและการหารเศษส่วน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่องเศษส่วน

วีดีโอ 6.10 นาที 28,560

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของเรื่องเศษส่วน พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องเศษส่วนก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


โจทย์เกี่ยวกับเศษส่วน

วีดีโอ 17.35 นาที 26,856

เนื้อหาเรื่องโจทย์เกี่ยวกับเศษส่วน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ทศนิยมและค่าประจำหลักของทศนิยม

วีดีโอ 15.19 นาที 23,367

เนื้อหาเรื่องทศนิยมและค่าประจำหลักของทศนิยม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การเปรียบเทียบทศนิยม

วีดีโอ 5.40 นาที 29,614

เนื้อหาเรื่องการเปรียบเทียบทศนิยม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การบวกและการลบทศนิยม

วีดีโอ 9.52 นาที 20,983

เนื้อหาเรื่องการบวกและการลบทศนิยม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การคูณและการหารทศนิยม

วีดีโอ 13.04 นาที 23,033

เนื้อหาเรื่องการคูณทศนิยม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การหารทศนิยม

วีดีโอ 8.40 นาที 28,924

เนื้อหาเรื่องการหารทศนิยม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการหารทศนิยม

วีดีโอ 13.37 นาที 27,448

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการหารทศนิยม พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการหารทศนิยมก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเศษส่วนและทศนิยม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเศษส่วนและทศนิยม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเศษส่วนและทศนิยม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเศษส่วนและทศนิยม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเศษส่วนและทศนิยม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดเศษส่วนและทศนิยม ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดเศษส่วนและทศนิยม ชุดที่ 4

แบบฝึกหัดเศษส่วนและทศนิยม ชุดที่ 4

เศษส่วนและทศนิยม ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง เศษส่วนและทศนิยม ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนเศษส่วนและทศนิยม ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

เศษส่วนและทศนิยม ม.1.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนเศษส่วนและทศนิยม ม.1 - DekTalent.com Page Load Time: 0.008 วินาที