คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1 > จำนวนและตัวเลข ม.1

จำนวนและตัวเลข ม.1

วีดีโอ 14 บทเรียน (130 นาที) แบบฝึกหัด 195 ข้อ

ในบทนี้จะได้เรียนเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลข ซึ่งจะเน้นระบบเลขโรมัน ระบบเลขฐานต่างๆ เช่น ระบบเลขฐานสอง ระบบเลขฐานสิบ เป็นต้น ซึ่งจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนเลขฐานหนึ่งไปเป็นเลขอีกฐานหนึ่งรวมทั้งการบวก ลบ เลขฐานต่างๆ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


ความหมายของจำนวนและตัวเลข

วีดีโอ 1.42 นาที 28,577

เนื้อหาเรื่องจำนวน ตัวเลข อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ระบบตัวเลขโรมัน

วีดีโอ 7.32 นาที 22,515

เนื้อหาเรื่องระบบตัวเลขโรมัน หลักการเขียนตัวเลขโรมัน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างระบบตัวเลขโรมัน

วีดีโอ 8.27 นาที 19,153

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของระบบตัวเลขโรมัน พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องระบบตัวเลขโรมันก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


ระบบตัวเลขฐานสิบ

วีดีโอ 7.20 นาที 29,249

เนื้อหาเรื่องระบบตัวเลขฐานต่างๆ ระบบตัวเลขฐานสิบ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ระบบตัวเลขฐานสอง

วีดีโอ 11.41 นาที 21,297

เนื้อหาเรื่องระบบตัวเลขฐานสอง วิธีที่ 1 การเขียนจำนวนในรูปของผลบวกของสองยกกำลังต่างๆ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองโดยการตั้งหาร

วีดีโอ 9.27 นาที 30,340

เนื้อหาเรื่องวิธีที่ 2 การตั้งหาร อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นฐานสิบ

วีดีโอ 9.15 นาที 29,451

เนื้อหาเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานสอง เป็นฐานสิบ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การบวกและการลบตัวเลขฐานสอง

วีดีโอ 15.23 นาที 28,033

เนื้อหาเรื่องการบวกและการลบตัวเลขฐานสอง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ระบบเลขฐานอื่นๆ

วีดีโอ 14.06 นาที 30,785

เนื้อหาเรื่องระบบเลขฐานอื่นๆ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การเปลี่ยนเลขฐานสิบ ไปเป็นฐานอื่นๆ

วีดีโอ 8.27 นาที 18,384

เนื้อหาเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานสิบไปเป็นฐานที่กำหนด อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการเปลี่ยนเลขฐานสิบไปเป็นฐานอื่นๆ

วีดีโอ 17.17 นาที 20,437

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการเปลี่ยนเลขฐานสิบไปเป็นฐานอื่นๆ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานสิบไปเป็นฐานอื่นๆก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


การเปลี่ยนเลขฐานหนึ่งไปเป็นอีกฐานหนึ่ง

วีดีโอ 14.26 นาที 26,759

เนื้อหาเรื่องการเปลี่ยนเลขฐานหนึ่งไปเป็นเลขอีกฐานหนึ่ง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การบวกและการลบเลขฐานเดียวกัน

วีดีโอ 6.27 นาที 21,527

เนื้อหาเรื่องการบวกและการลบเลขฐานเดียวกัน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการบวกและการลบเลขฐานเดียวกัน

วีดีโอ 8.39 นาที 31,403

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการบวกและการลบเลขฐานเดียวกัน พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการบวกและการลบเลขฐานเดียวกันก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 4

แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 4


แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 5

แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 5


แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 6

แบบฝึกหัดจำนวนและตัวเลข ชุดที่ 6

จำนวนและตัวเลข ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง จำนวนและตัวเลข ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนจำนวนและตัวเลข ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

จำนวนและตัวเลข ม.1.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนจำนวนและตัวเลข ม.1 - DekTalent.com Page Load Time: 0.007 วินาที