คอร์สเรียนออนไลน์ > คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1 > การสร้าง ม.1

การสร้าง ม.1

วีดีโอ 13 บทเรียน (131 นาที) แบบฝึกหัด 0 ข้อ

เรียนบทนี้ต้องมีอุปกรณ์เสริม คือ วงเวียนค่ะ เนื้อหาจะเริ่มจากพื้นฐานเรขาคณิตก่อน แล้วต่อด้วยการสร้างส่วนของเส้นตรง การเเบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง การสร้างมุมและการเเบ่งครึ่งมุมแล้วนำความรู้มาประยุกต์สร้างรูปสามเหลี่ยม การสร้างมุมขนาดต่างๆ เป็นบทที่สนุกค่ะ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


จุดและเส้นตรง

วีดีโอ 10.53 นาที 23,163

เนื้อหาเรื่องจุดและเส้นตรง สมบัติของจุดและเส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี มุม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การสร้างส่วนของเส้นตรง

วีดีโอ 1.52 นาที 31,129

เนื้อหาเรื่องการสร้างส่วนของเส้นตรง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง

วีดีโอ 14.22 นาที 24,039

เนื้อหาเรื่องการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การสร้างสามเหลี่ยมให้มีขนาดตามที่กำหนด

วีดีโอ 5.47 นาที 26,801

เนื้อหาเรื่องการสร้างสามเหลี่ยมให้มีขนาดตามที่กำหนด อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างเพิ่มเติมการสร้างสามเหลี่ยมให้มีขนาดตามที่กำหนด

วีดีโอ 11.03 นาที 21,084

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของเพิ่มเติมการสร้างสามเหลี่ยมให้มีขนาดตามที่กำหนด พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องเพิ่มเติมการสร้างสามเหลี่ยมให้มีขนาดตามที่กำหนดก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


มุมและขนาดของมุม

วีดีโอ 15.53 นาที 27,192

เนื้อหาเรื่องมุมและขนาดของมุม การสร้างมุม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การแบ่งครึ่งมุม

วีดีโอ 6.10 นาที 30,403

เนื้อหาเรื่องการแบ่งครึ่งมุม อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การแบ่งส่วนของเส้นตรง

วีดีโอ 7.24 นาที 18,318

เนื้อหาเรื่องการแบ่งส่วนของเส้นตรง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดหนึ่งไปยังเส้นตรงที่กำหนด

วีดีโอ 10.30 นาที 25,496

เนื้อหาเรื่องการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดหนึ่งไปยังเส้นตรงที่กำหนด การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนด อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


การสร้างมุมขนาดต่างๆ

วีดีโอ 9.17 นาที 18,830

เนื้อหาเรื่องการสร้างมุมขนาดต่างๆ การสร้างมุมฉาก การสร้างมุม 45 องศา อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการสร้างมุม 45 องศา

วีดีโอ 7.48 นาที 18,109

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการสร้างมุม 45 องศา พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการสร้างมุม 45 องศาก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


การสร้างมุม 60 องศา

วีดีโอ 15.42 นาที 24,278

เนื้อหาเรื่องการสร้างมุม 60 องศา อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างการสร้างมุม 60 องศา

วีดีโอ 16.26 นาที 18,316

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการสร้างมุม 60 องศา พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการสร้างมุม 60 องศาก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ

การสร้าง ม.1 สอนโดย

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ปริญญาโท/ตรี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <more>

อยากเรียนเรื่อง การสร้าง ม.1?

เริ่มเรียนบทเรียนการสร้าง ม.1 ได้ทันทีวันนี้ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนใดคอร์สเรียนหนึ่งต่อไปนี้:

Download ชีทเรียน

Download ชีทเรียนของบทนี้

การสร้าง ม.1.pdf

ยังไม่รู้จะเรียนคอร์สไหน

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤษภาคม 2561   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 DekTalent.com บทเรียนการสร้าง ม.1 - DekTalent.com Page Load Time: 0.006 วินาที