แบบฟอร์มสั่งซื้อคอร์สเรียน

ใช้แบบฟอร์มนี้สั่งซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ และเอกสารประกอบการเรียน ในเว็ปไซท์ Dektalent.com น้องสามารถเลือกวันเริ่มเรียน ได้ในขั้นตอนแจ้งโอนค่ะ

คอร์ส ม.ต้น

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.1

เนื้อหาคณิต ม.1 ทั้งสองเทอม เนื้อหาละเอียด 14 บท (17ชม.) แบบฝึกหัด 960 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ เลือกวันเริ่มเรียนได้ในขั้นตอนแจ้งโอน

เริ่มต้น 1099.-
เลือก

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.2

เนื้อหาคณิต ม.2 ทั้งสองเทอม เนื้อหาละเอียด 14 บท (21ชม.) แบบฝึกหัด 580 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ เลือกวันเริ่มเรียนได้ในขั้นตอนแจ้งโอน

เริ่มต้น 1099.-
เลือก

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.3

เนื้อหาคณิต ม.3 ทั้งสองเทอม เนื้อหาละเอียด 15 บท (21ชม.) แบบฝึกหัด 285 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ เลือกวันเริ่มเรียนได้ในขั้นตอนแจ้งโอน

เริ่มต้น 1099.-
เลือก

คอร์สคณิตเข้าเตรียมฯ มหิดลฯ จุฬาภรณ์

สรุปเนื้อหาคณิต ม.ต้นครบทุกบท เนื้อหาละเอียด 25 บท (46ชม.) เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ เลือกวันเริ่มเรียนได้ในขั้นตอนแจ้งโอน

เริ่มต้น 2499.-
เลือก

คอร์ส ม.ปลาย

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4

เนื้อหาคณิต ม.4 ทั้งสองเทอม เนื้อหาละเอียด 11 บท (56ชม.) แบบฝึกหัด 885 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ เลือกวันเริ่มเรียนได้ในขั้นตอนแจ้งโอน

เริ่มต้น 599.-
เลือก

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5

เนื้อหาคณิต ม.5 ทั้งสองเทอม เนื้อหาละเอียด 9 บท (60ชม.) แบบฝึกหัด 818 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ เลือกวันเริ่มเรียนได้ในขั้นตอนแจ้งโอน

เริ่มต้น 599.-
เลือก

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.6

เนื้อหาคณิต ม.6 ทั้งสองเทอม เนื้อหาละเอียด 8 บท (43ชม.) แบบฝึกหัด 577 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ เลือกวันเริ่มเรียนได้ในขั้นตอนแจ้งโอน

เริ่มต้น 599.-
เลือก

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต รวม ม.456

รวมเนื้อหา ม.456 เข้าในคอร์สเดียว เนื้อหาละเอียด 25 บท (135ชม) แบบฝึกหัด 1941 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ เลือกวันเริ่มเรียนได้ในขั้นตอนแจ้งโอน

เริ่มต้น 1599.-
เลือก

คอร์สคณิตศิลป์ภาษา ม.4-5-6

เนื้อหาคณิตพื้นฐาน รวม ม.456 เนื้อหาละเอียด 12 บท (99ชม.) แบบฝึกหัด 1085 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ เลือกวันเริ่มเรียนได้ในขั้นตอนแจ้งโอน

เริ่มต้น 599.-
เลือก

คอร์สเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

คอร์ส Intensive Talent

สรุปเนื้อหาเข้มข้น คณิต ม.456 เพื่อเตรียมสอบ Admissions/สอบตรง เนื้อหาเข้มข้น 20 บท (81ชม.) ข้อสอบ 755 ข้อ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ เลือกวันเริ่มเรียนได้ในขั้นตอนแจ้งโอน

เริ่มต้น 999.-
เลือก

คอร์สเฉลย O-Net คณิต

เฉลยข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ย้อนหลังจำนวน 622 ข้อ (13ชม.) และระบบข้อสอบที่ทำ-ดูเฉลยซ้ำกี่รอบก็ได้ เลือกวันเริ่มเรียนได้ในขั้นตอนแจ้งโอน

เริ่มต้น 799.-
เลือก

คอร์ส PAT1 คณิต

สรุปเนื้อหา PAT1 คณิตจำนวน 20 บท (79ชม.) เฉลยข้อสอบ PAT1 ย้อนหลัง 983 ข้อ (79ชม.) และระบบข้อสอบที่ทำ-ดูเฉลยซ้ำกี่รอบก็ได้ เลือกวันเริ่มเรียนได้ในขั้นตอนแจ้งโอน

เริ่มต้น 2499.-
เลือก

 

ใช้แบบฟอร์มนี้สั่งซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ และเอกสารประกอบการเรียน ในเว็ปไซท์ Dektalent.com น้องสามารถเลือกวันเริ่มเรียน ได้ในขั้นตอนแจ้งโอนค่ะ