คอร์สเพิ่มเกรด คอร์สเพิ่มเกรด

แบ่งย่อยเป็นตามระดับชั้น และสายการเรียน การเรียนคอร์สนี้จะเน้นที่พื้นฐานคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดทั้งหมดจะเป็นระดับเริ่มต้น (เทียบเท่าข้อสอบที่โรงเรียน) เหมาะสำหรับน้องๆที่เรียนอยู่ชั้น ม.4 ม.5 ม.6 ที่พื้นฐานยังไม่แข็ง

 

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.4

ครอบคลุมเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐาน+เพิ่มเติม ม.4 เทอมต้นและปลาย สำหรับน้อง ม.4 เนื้อหาเน้นการวางพื้นฐานให้แน่น ละเอียด เข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเรียนล่วงหน้า

 

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.5

ครอบคลุมเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐาน+เพิ่มเติม ม.5 เทอมต้นและปลาย สำหรับน้อง ม.5 เนื้อหาเน้นการวางพื้นฐานให้แน่น ละเอียด เข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเรียนล่วงหน้า

 

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.6

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต ม.6

ครอบคลุมเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐาน+เพิ่มเติม ม.6 เทอมต้นและปลาย สำหรับน้อง ม.6 เนื้อหาเน้นการวางพื้นฐานให้แน่น ละเอียด เข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเรียนล่วงหน้า

 

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต รวม ม.456

คอร์สเพิ่มเกรดคณิต รวม ม.456

ครอบคลุมเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐาน+เพิ่มเติม ม.456 เทอมต้นและปลาย สำหรับน้อง ม.ปลาย เนื้อหาเน้นการวางพื้นฐานให้แน่น ละเอียด เข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเรียนล่วงหน้า

 

คอร์สคณิตศิลป์ภาษา ม.456

คอร์สคณิตศิลป์ภาษา ม.456

ครอบคลุมเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.456 เทอมต้นและปลาย สำหรับน้อง ม.ปลาย สายศิลป์ภาษา และศิลป์ทั่วไป เนื้อหาเน้นการวางพื้นฐานให้แน่น ละเอียด เข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเรียนล่วงหน้า

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 06 พฤษภาคม 2564   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2562 DekTalent.com คอร์สเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ เนื้อหาละเอียด- DekTalent.com Page Load Time: 0.018 วินาที