คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น ค่ามาตรฐาน


 

ค่ามาตรฐาน (Standard score z)

อธิบายเรื่อง ค่ามาตรฐาน (Standard score z) พร้อมตัวอย่าง


 

สรุปเนื้อหาสถิติ

vdo สรุปเนื้อหาสถิติสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง ค่ามาตรฐาน สมบัติของค่ามาตรฐาน พื้นที่ใต้โค้งปกติ การหาพื้นที่ใต้โค้ง ลักษณะที่สำคัญของเส้นโค้งปกติ พร้อมตัวอย่าง

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น ค่ามาตรฐาน


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่ามาตรฐาน (Standard score Z) ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่ามาตรฐาน (Standard score Z) ชุดที่ 1

มันเป็นสมบัติของค่า z ค่ะ ลองดูคลิปค่ามาตรฐานก่อนก็ได้ค่ะ อยู่ในเรื่อง สถิติ 3 โจทย์รู้ว่า ผลรวมค่า z 4 คน เท่ากับ -1 z จะต้องเท่ากับ 0 ดังนั้นจึงทำให้รู้ว่า z ที่เหลืออีกคนเท่ากับ 1 ค่ะ

ผมขอถามโจทย์เรื่อง ค่ามาตรฐานอะครับ โจทย์ ผลสอบของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 5 คน มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 2 ถ้าผลรวมของค่ามาตรฐานของค...

ผมขอถามโจทย์เรื่อง ค่ามาตรฐานอะครับ โจทย์ ผลสอบของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 5 คน มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 2 ถ้าผลรวมของค่ามาตรฐานของคะแนนของคะแนนของนักเรียนกลุ่มนี้เพียง 4 คน เท่ากับ -1 แล้วนักเรียนอีก 1 คน ที่เหลือ สอบได้คะแนนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 1. 5 2. 7 3. 9 4. 10

เรื่องค่ามาตรฐาน มันเป็นเรื่องเดียวกันกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือเปล่าค่ะ คนละเรื่องกันค่ะ ที่น้องพูดถึงคำว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พี่ว่าคงจะหมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ะ เราจะเเทนด้วยสัญลักษณ์ SD หรือ S ซึ่งจะเรียนในสถิต 2 ประมาณ ม.5 เเต่โจทย์ที่น้องเอามาถาม เป็นเรื่อง ค่ามาตรฐาน สัญลักษณ์ คือ Z จะทำโจทย์เรื่องนี้ ต้องรู้จัก SD ก่อนค่ะ ต้องรู้ว่าจะหา SD ด้วยสูตรอะไรได้บ้าง

เรื่องค่ามาตรฐาน มันเป็นเรื่องเดียวกันกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือเปล่าค่ะ

โจทย์พวกนี้ใช่ในเรื่องค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ไหมอ่ะค่ะ 1. ในการสอบวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ตั้งเกณฑ์การตัดสิน โดยถ้าผู้สอบได้ค่ามาตรฐานตั้งแต่ - 1 ขึ้นไป จึ...

โจทย์พวกนี้ใช่ในเรื่องค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ไหมอ่ะค่ะ 1. ในการสอบวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ตั้งเกณฑ์การตัดสิน โดยถ้าผู้สอบได้ค่ามาตรฐานตั้งแต่ - 1 ขึ้นไป จึ...

สูตรเรื่องค่ามาตรฐานมีอยู่สูตรเดียวเลย z = x - xSD ข้อ 1 เเทนค่าสิ่งที่โจทย์ให้ลงในสูตรเลยค่ะ ดูว่าได้ค่า zปิ่นทิพย์ เท่าไหร่ ถ้ามากกว่า -2 ก็เเปลว่าสอบผ่าน zปิ่นทิพย์ = 412 - 45025

รูปเป็นเเบบนี้ คือนี่โค้งปกติ ก็จะเเบ่งซ้ายขวา อย่างละ 50% ซึ่ง 55.57% มันเกินครึ่งเเล้ว ลองดูภาพประกอบค่ะ ถ้าจะหาค่า z ก็จะเอาพื้นที่จากตรงกลาง (z = 0) เท่านั้น จะได้พื้นที่ส่วนที่เกิน 50% มา คือ 0.5557 - 0.5 = 0.0557 เทียบเเล้วได้ z = 0.14 ค่ะ

พี่โต๋คะ ข้อนี้อะเค้าบอกว่ามี 55.57 เปอร์เซนต์ของน้ำหนักกลุ่มนี้ที่น้อยกว่า 15.7 กิโลกรัม แล้วเอา 55.57 เปอร์เซนต์มาคิดเป็นพื้นที่มันไม่ได้ 0.5557 หรอคะแต่ค่า Z มันมันมีไม่เกิน 0.4990 เพราะฉะนั้น 0.5557 ก็ไม่ได้ เลยเป็น 0.0557 แทน ซึ่งในโจทย์กำหนดไว้ว่า พื้นที่ 0.0557 ได้ค่า z = 0.14 พอดีเลย คือหนูอยากรู้ว่า 55.57 เปอร์เซนต์มันได้พื้นที่เป็น 0.0557 ได้ยังไงคะ งงมากเลย

Q2668 กำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0 ถึง Z ดังนี้ Z0.250.500.750.801.001.201.501.751.962.002.50A0.09870.19150.27340.28810.34130.38490.43320.45990.47500.47730.4938ในการสอบแข่งขันครั้งหนึ่ง มีผู้เข้าสอบ 800 คน ...

Q2668 กำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0 ถึง Z ดังนี้ Z0.250.500.750.801.001.201.501.751.962.002.50A0.09870.19150.27340.28810.34130.38490.43320.45990.47500.47730.4938ในการสอบแข่งขันครั้งหนึ่ง มีผู้เข้าสอบ 800 คน ...

Q2668 กำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0 ถึง Z ดังนี้ Z0.250.500.750.801.001.201.501.751.962.002.50A0.09870.19150.27340.28810.34130.38490.43320.45990.47500.47730.4938ในการสอบแข่งขันครั้งหนึ่ง มีผู้เข้าสอบ 800 คน ...

แล้วก็ ข้อ5 ด้วยค่ะ ตั้ง 3 ข้อแหน่ะ รบกวนพี่โอ๋ด้วยน้า

ทำถึงนี้แล้วก็งง ไปต่อไม่ได้ค่ะ ลองเทียบดูแล้ว ได้ 530 สงสัยจะผิดอะค่ะ พี่โอ๋ช่วยสอนต่อหน่อยค่ะ

Q2668 กำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0 ถึง Z ดังนี้ Z0.250.500.750.801.001.201.501.751.962.002.50A0.09870.19150.27340.28810.34130.38490.43320.45990.47500.47730.4938ในการสอบแข่งขันครั้งหนึ่ง มีผู้เข้าสอบ 800 คน ...

เรื่อง สถิติ ที่เรียนตอน ม.ปลาย ในคอร์สเพิ่มเกรดจะมีด้วยกัน 3 บท คือ สถิติเบื้องต้น - เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ ค่ากลาง สถิติ 2 - เรียนเกี่ยวกับ ควอไทล์ เดไซด์ และ เปอ...

แก้ข้อนี้ให้หน่อยค่ะ ในการสอบครั้งหนึ่ง มีผู้เข้าสอบจ านวนหนึ่งซึ่งมีนายคณิตและนายวิทยารวมอยู่ด้วย โดยที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ ผลการสอบเท่ากับ 60 คะแนน และสัมประสิทธิ์ของการแปรผันเท่ากับ 0.25 นายคณิตสอบได้มากกว่านายวิทยา 9 คะแนน และผลบวกของค่ามาตรฐานของคะแนนของคนทั้งสองเท่ากับ 1.5 ถ้าให้ A = ค่ามาตรฐานของคะแนนของนายคณิต และ B = คะแนนของนายวิทยา แล้ว A และ B เป็นจริงตามข้อใดต่อไปนี้ (มีนา 46) 1. A = 0.45, B = 66.75 2. A = 0.45, B = 66 3. A = 1.05, B = 66.75 4. A=1.05, B = 68

แก้ข้อนี้ให้หน่อยค่ะ ในการสอบครั้งหนึ่ง มีผู้เข้าสอบจ านวนหนึ่งซึ่งมีนายคณิตและนายวิทยารวมอยู่ด้วย โดยที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ ผลการสอบเท่ากับ 60 คะแนน และ...

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2558   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2557 DekTalent.com ค่ามาตรฐาน - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.011 วินาที