คลิปวีดีโอเนื้อหาที่เกียวข้องกับคำค้น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

อธิบายเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกรณีข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ สมบัติที่สำคัญของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมตัวอย่าง

ชุดข้อสอบที่เกียวข้องกับคำค้น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่ 1


 

แบบฝึกหัดเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดเรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชุดที่ 2

นักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งจำนวน 10 คน มีผลบวกกำลังสองของอายุเป็น 1808 ปี ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุ 13.4 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุเป็น 1.1 ปี นักเรียนชายอีกกลุ่มหนึ่...

นักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งจำนวน 10 คน มีผลบวกกำลังสองของอายุเป็น 1808 ปี ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุ 13.4 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุเป็น 1.1 ปี นักเรียนชายอีกกลุ่มหนึ่...

อีกข้อหนึ่งนะคะ นักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งมี 30 คน มีอายุเฉลี่ย 15 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุเป็น 1.2 ปี และนักเรียนกลุ่มหนึ่ง 25 คน มีอายุเฉลี่ย 15 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุเป็น 1.9 ปี จงหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุรวมทั้งสองกลุ่ม

นักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งจำนวน 10 คน มีผลบวกกำลังสองของอายุเป็น 1808 ปี ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุ 13.4 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุเป็น 1.1 ปี นักเรียนชายอีกกลุ่มหนึ่งจำนวน 5 คน มีผลบวกกำลังสองของอายุเป็น 249 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุเป็น 7 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุเป็น 0.9 ปี จงคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของอายุของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม ทำยังไงคะ

ผมขอถามโจทย์เรื่อง ค่ามาตรฐานอะครับ โจทย์ ผลสอบของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 5 คน มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 2 ถ้าผลรวมของค่ามาตรฐานของค...

ผมขอถามโจทย์เรื่อง ค่ามาตรฐานอะครับ โจทย์ ผลสอบของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 5 คน มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 2 ถ้าผลรวมของค่ามาตรฐานของคะแนนของคะแนนของนักเรียนกลุ่มนี้เพียง 4 คน เท่ากับ -1 แล้วนักเรียนอีก 1 คน ที่เหลือ สอบได้คะแนนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 1. 5 2. 7 3. 9 4. 10

เรื่องค่ามาตรฐาน มันเป็นเรื่องเดียวกันกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือเปล่าค่ะ คนละเรื่องกันค่ะ ที่น้องพูดถึงคำว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พี่ว่าคงจะหมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ะ เราจะเเทนด้วยสัญลักษณ์ SD หรือ S ซึ่งจะเรียนในสถิต 2 ประมาณ ม.5 เเต่โจทย์ที่น้องเอามาถาม เป็นเรื่อง ค่ามาตรฐาน สัญลักษณ์ คือ Z จะทำโจทย์เรื่องนี้ ต้องรู้จัก SD ก่อนค่ะ ต้องรู้ว่าจะหา SD ด้วยสูตรอะไรได้บ้าง

โจทย์พวกนี้ใช่ในเรื่องค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ไหมอ่ะค่ะ 1. ในการสอบวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ตั้งเกณฑ์การตัดสิน โดยถ้าผู้สอบได้ค่ามาตรฐานตั้งแต่ - 1 ขึ้นไป จึ...

โจทย์กำหนด ข้อมูล X : X1,X2,x3...X10 มีค่าเฉลี่ยนเลขคณิต a ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน s ข้อมูล Y : Y1,Y2,Y3...Y10 โดยที่ Yi=2-3Xi เมื่อ i=1-10 แล้วส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของข้อมูล Y เท่ากับเท่าใด คือ หนูทำได้แค่ค่าเฉลี่ยนเลขคณิตของ Y มางงๆตรง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะ

ถ้าส่วนเป็น n-1 จะหมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรค่ะ ซึ่งจะไม่เจอในโจทย์ระดับมัธยมปลายนะคะ ส่วนใหญ่จะเรียนในสถิติขั้นที่สูงขึ้นไปอีก ถ้าทำโจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปกติ ใช้เเค่สูตรที่ส่วนเป็น n ก็พอค่ะ

Q-2605 , Q-2606 , Q-2610 , Q-2616 , Q-2642Q-2605 เเทนค่าตามสูตรหาเปอร์เซนไทล์เเบบข้อมูลเเจกเเจงความถี่ ได้เลยนะ จะติดเเค่ตัวที่โจทย์ถามอย่างเดียวเลย แก้สมการได้คำตอบเลยค่ะ ถ้าจำสูตรไ...

จากข้อมูล 2,3,6,9,10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่าไร ผมคิดได้ 3.16กว่าๆอะครับเลยปัดเป็น 3.2 พี่โต๋ได้เท่าผมมั้ยครับ แต่อาจารย์บอกมันผิด งงมากครับเพื่อนผมก็คิดได้เท่านี้หมดเลยครับ

พี่โต๋ ช่วยหนูหน่อยนะค่ะ 4 ข้อ เรื่องนี้หนูไม่ไหวงง อจ.ให้โจทย์มาแก้ค้ะ หนูงงมากๆ 1 > ในการสอบวิชา ค014 ตั้งเกณฑ์ตัดสิน โดยถ้าผู้สอบได้คะแนนมาตรฐานตั้งแต่ -2 ขึ้...

พี่โต๋ ช่วยหนูหน่อยนะค่ะ 4 ข้อ เรื่องนี้หนูไม่ไหวงง อจ.ให้โจทย์มาแก้ค้ะ หนูงงมากๆ 1 > ในการสอบวิชา ค014 ตั้งเกณฑ์ตัดสิน โดยถ้าผู้สอบได้คะแนนมาตรฐานตั้งแต่ -2 ขึ้...

คลิป: C162 เรื่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ ตัวอย่างที่ 1

Q-2623 y หาได้จาก y = 15x + 25 ก็คือ ต้องไปหา x มาก่อนค่ะ จากข้อมูลที่ให้มา 64, 66, 66, 69, 70, 70, 71, 71, 75, 78 ไปหา x จากสูตร x = xn x = 70 y = 15(70) + 25 = 1075 หา SD ต่อ จาก SD = (x - x)2n หา SD ของข้อมูล x มาก่อนค่ะ SD = 36 + 16 + 16 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 +25 + ...

Q-2623 y หาได้จาก y = 15x + 25 ก็คือ ต้องไปหา x มาก่อนค่ะ จากข้อมูลที่ให้มา 64, 66, 66, 69, 70, 70, 71, 71, 75, 78 ไปหา x จากสูตร x = xn x = 70 y = 15(70) + 25 = 1075 หา SD ต่อ จาก SD = (x - x)2n หา SD ของข้อมูล x มาก่อนค่ะ SD = 36 + 16 + 16 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 +25 + ...

Q-2652 โจทย์ถามสัมประสิทธิ์ของการแปรผัน เขียนสูตรมาก่อน สปส การเเปรผัน = sx สรุปคือ ต้องไปหา s กับ x มา สิ่งที่โจทย์ให้ จากการสำรวจอายุ 8 คน >>> n = 8 ผลบวกของอายุคนกลุ่...

สูตรS.D ผมไปเจอมามันมี2สูตรนี่ใช้ต่างกันยังไงหรอครับ ระหว่างS.D.สูตรที่เปนรูท (x-x)2ส่วนN กับอีกสูตรคือส่วนจะเป็นN-1นี่ต่างกันยังไงใช้ยังไงหรอครับ อีกข้อคือถามเรื...

โจทย์มีอยู่ว่า.... ในการบรรจุกาแฟผงลงในขวดที่มีขนาดน้ำหนักสุทธิโดยเฉลี่ยน300กรัม มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน10กรัม บริษัทกำหนดไว้ว่ากล่องที่มีมาตรฐานจะต้องมีน้ำหนักเฉลี่ยนสุทธิอยู่ระหว่าง300m กรัม ในการฟลิตแต่ละครั้งจะต้องได้ของที่ได้มาตรฐาน95% จงหาค่าm สมมุติว่าการแจกแจงของน้ำหนักกาแฟเป้นการแจกแจงปกติและกำหนดพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติที่อยู่ระหว่างz=0ถึงz=1.96 เท่ากับ0.4750

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2558   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2557 DekTalent.com ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน - คำสำคัญ - DekTalent.com Page Load Time: 0.009 วินาที