คอร์สเฉลยข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์

พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา ผู้สอน

คอร์สเรียนรายเดือน เรียนเท่าไหร่ก็ได้ บทไหนก็ได้ในคอร์สนี้ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ จากที่ไหนก็ได้ ในเวลาที่ลงเรียน ยิ่งลงยาวยิ่งลดเยอะค่ะ

จำนวนเดือนราคา
1 เดือน899 บาท
2 เดือน1599 บาท
3 เดือน2099 บาท
6 เดือน3699 บาท
12 เดือน6399 บาท

แนะนำเรียน 3 เดือนขึ้นไปค่ะ

 

 

วีดีโอเฉลยข้อสอบ PAT1 คณิตแบ่งตามบทเรียนจำนวน 24 บทเรียน


ข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์

ข้อสอบ 500 ข้อ

เฉลยข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ ย้อนหลังทุกปี พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบอย่างละเอียดทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที เฉลยข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์


ข้อสอบ PAT1 เซต

ข้อสอบ 20 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  เซต พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 การให้เหตุผล

ข้อสอบ 16 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  การให้เหตุผล พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 จำนวนจริง

ข้อสอบ 30 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  จำนวนจริง พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 ความสัมพันธ์

ข้อสอบ 4 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  ความสัมพันธ์ พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 ตรรกศาสตร์

ข้อสอบ 12 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  ตรรกศาสตร์ พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 ฟังก์ชัน

ข้อสอบ 24 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  ฟังก์ชัน พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 เรขาคณิตวิเคราะห์

ข้อสอบ 5 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  เรขาคณิตวิเคราะห์ พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 ภาคตัดกรวย

ข้อสอบ 16 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  ภาคตัดกรวย พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

ข้อสอบ 12 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนตรีโกณมิติ พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 สถิติเบื้องต้น

ข้อสอบ 21 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  สถิติเบื้องต้น พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 Expo-Log

ข้อสอบ 20 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง Expo & Log พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 ตรีโกณมิติประยุกต์

ข้อสอบ 14 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  ตรีโกณมิติและการประยุกต์ พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 เวกเตอร์

ข้อสอบ 12 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  เวกเตอร์ พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 จำนวนเชิงซ้อน

ข้อสอบ 12 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  จำนวนเชิงซ้อน พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 เมตริกซ์

ข้อสอบ 16 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  เมตริกซ์ พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 สถิติ2

ข้อสอบ 15 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  สถิติ 2 พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

ข้อสอบ 6 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 ลำดับและอนุกรม

ข้อสอบ 29 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  ลำดับและอนุกรม พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 แคลคูลัส

ข้อสอบ 16 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  แคลคูลัส พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่

ข้อสอบ 12 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 ความน่าจะเป็น

ข้อสอบ 13 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  ความน่าจะเป็น พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 สถิติ3

ข้อสอบ 10 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  สถิติ 3 พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ


ข้อสอบ PAT1 กำหนดการเชิงเส้น

ข้อสอบ 4 ข้อ

รวบรวมข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ เรื่อง  กำหนดการเชิงเส้น พร้อมคลิป VDO เฉลยข้อสอบทุกข้อ ทำข้อสอบบนเว็ปได้เลย โปรแกรมตรวจคะแนนรู้ผลทันที ข้อไหนไม่เข้าใจลองดูคลิปเฉลยนะคะ

เสียงตอบรับจากนักเรียนของ Dektalent.com

มาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกที่รักวิชาคณิตศาสตร์ในบ้านที่อบอุ่นหลังนี้

 

"ผมแนะนำนะ ทำข้อสอบเก่าจากเว็บ dektalent.com มีข้อสอบเยอะ แล้วพี่โต๋อธิบายดีมากกกกกกกกก จริงๆนะแบบเข้าใจมาก เป็นคลิปเฉลยหมดเลยครับ เลขบอกเลยว่า ทำโจทย์ ทำโจทย์ ทำโจทย์ ครับ ส่วนเนื้อหาใช้ประกอบตอนทำครับ ถ้าท่องแต่สูตร แต่ประยุกต์ไม่เป็นก็จบครับ"

-- น้องปอนด์
สมาชิก Dektalent.com

"อยากบอกว่า"เรียนกันได้แรงอกกันไปเลยค่าาาา....สุดคุ้ม & สุดยอดดดด" เรียนก็เข้าใจง่าย ไปเรียนสายพี่โตก็ไม่ว่าสักคำ(ใจดีอ่ะ) เด็กทาเล้นได้ใจ...ไลท์ๆๆๆ...ล้านครั้งไปเลยค่ะ l:).."

-- น้อง Ging
สมาชิก Dektalent.com

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 28 พฤศจิกายน 2558   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2557 DekTalent.com คอร์สเฉลยข้อสอบ PAT1 คณิตศาสตร์ - DekTalent.com Page Load Time: 0.005 วินาที